Artikel in Onderweg: ‘Naar elkaar luisteren heel waardevol’

Maken kerken en christenen daadwerkelijk verschil in hun samenleving? Of volgen ze veel vaker simpelweg de meerderheid? Immers, ook de christenen in Myanmar hebben -net als het merendeel van hun medelanders- maar weinig ontferming voor de Rohingya-minderheid in het land. Kerken in Oeganda doen maar bitter weinig voor de vervolgde homo’s. En gelovigen in Nederland liggen doorgaans niet wakker van het onrecht van de internationale armoede. Al heeft die alles te maken met hun consumentistische levensstijl. Dus wat kunnen gelovigen bijdragen aan hun samenleving, juist daar waar het spannend is, waar er een breukvlak te zien is in de maatschappij?

Breukvlakken

Over deze vragen schrijft Jan Matthijs van Leeuwen, medewerker partners en programma’s bij Verre Naasten, deze maand in het magazine Onderweg. Daarbij blikt hij terug op de Internationale Conferentie, die in mei gehouden werd in Zwolle. Daar bogen voorgangers, evangelisten en kerkleiders uit drie continenten zich twee weken lang over deze vraagstukken, gebundeld in vier (sub)thema’s. Armoede en rijkdom, etniciteit, religie en gender. Typische breukvlakken in veel samenlevingen. Wat zegt het evangelie van Jezus Christus over deze thema’s?

De iep en de wingerd

In het samenleven van mensen kan de fabel van de iep en de wingerd tot nadenken aanzetten, schrijft Van Leeuwen. De iep is een vrij waardeloze boom. Hij geeft geen vruchten en met zijn hout kunnen mensen niet veel. Maar tegen zijn stam kan de wingerd groeien, met kostelijke druiven tot gevolg. Zonder steun komt de wingerd niet van de grond en verrotten de druiven nog voor ze rijp zijn. Juist samen leveren iep en wingerd een overvloed aan prachtige vruchten! Maar wie is nu de iep en wie de wingerd?

Manier van leven

Een lastige vraag, constateren ook de deelnemers aan de Internationale Conferentie. Bijvoorbeeld in het gesprek over arm en rijk. Zijn financiële middelen de vruchten? Heeft de rijke de arme nodig om echt mens te zijn? Of is het andersom: heeft de arme juist de rijke nodig om tot bloei te komen? En zou je dezelfde vergelijking ook kunnen toepassen op die andere breukvlakken in de maatschappij? Hebben allochtone minderheden en de ‘eigen’ bevolking elkaar nodig om tot bloei te komen? En mannen en vrouwen? Zo bekeken -schrijft Van Leeuwen- gaat het niet alleen over de rechten van onderdrukten, het gaat om een manier van leven waarbij je betrokken bent op de ander. En waarin je bereidt bent naar de ander te luisteren.

Naar elkaar luisteren

Hij constateert: samen nadenken is niet altijd makkelijk. Als je een duidelijk antwoord denkt te hebben, blijkt er vaak toch weer een andere manier om ergens tegenaan te kijken. En toch is het onderlinge gesprek -en daarin naar elkaar luisteren- uiteindelijk heel waardevol. Omdat we alleen samen met álle heiligen in staat zijn om de breedte en lengte, de hoogte en diepte van Christus’ liefde te verstaan.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Onderweg biedt nu een proefabonnement – ontvang 3 maanden gratis het magazine (digitaal of papier) via: onderwegonline.nl/gratis