Nederland

Ook in eigen land wil Verre Naasten onder mensen het goede nieuws van het evangelie verspreiden. We merken dat de wereld volop in beweging is en met mission binnenland wil Verre Naasten inspelen op deze ontwikkelingen. Europa is nu zelf mission-gebied en toenemende spanningen en ongelijkheid wereldwijd brengen onze ‘verre naasten’ dichtbij. Ook zien we dat in de lokale kerken in Nederland de aandacht voor mission binnenland toeneemt. We willen graag anticiperen op deze ontwikkelingen. Dat doen we door kerken in Nederland met woord èn daad te ondersteunen en hen te helpen bij hun missionaire werk. Onze inbreng komt daarbij het beste tot z’n recht in projecten die dicht tegen onze projecten in het buitenland aanliggen, met interculturele contacten. Zo kunnen mission binnenland en buitenland elkaar versterken.