Huis van Vrede

Huis van Vrede is een geloofsgemeenschap in Utrecht die het geloof toegankelijk wil maken voor hun omgeving. Dit doen zij op verschillende manieren. Zo wordt hun kerkgebouw ook gebruikt als buurtcentrum en inloophuisHierdoor komen mensen eerder een kijkje nemen. Daarnaast organiseert Huis van Vrede activiteiten voor de hele buurt, zoals muzieklessen, cursussen en huiskringen.

Pastoraal werker

Verre Naasten geeft financiële ondersteuning aan Huis van Vrede. Dankzij deze steun heeft Huis van Vrede een pastoraal werker in dienst kunnen nemen. Deze pastoraal werker geeft praktische en geestelijke ondersteuning aan mensen met een asiel – of migratieachtergrond. Zo wordt ook contact onderhouden met verschillende groepen kerkgangers. Dit heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen uit de omgeving Huis van Vrede weten te vinden en in contact komen met het geloof.  

Wilt u meer weten over Huis van Vrede? Kijk voor meer info op hun website: https://huisvanvrede.org