Onderzoek rond missionair werk in Nederland

In Nederland ondersteunt Verre Naasten enkele onderzoekers die, vanuit de Theologische Universiteit Kampen (TUK) en het Centre for Church and Mission in the West (CCMV), onderzoek doen naar de praktijken van missionair werk in Nederland. Zij onderzoeken welke achtergrondverhalen en opvattingen over Gods redding aanwezig zijn bij pioniers en missionair werkers. Het onderzoek richt zich op de drijfveren van kerken, organisaties en individuele christenen om missionaire activiteiten in Nederland te ontplooien.

Nieuwe energie

Kerken, organisaties en christenen zetten zich in voor missionair werk in NederlandAan de ene kant is dit nodig, om nieuwe energie voor missionair werk op te doen en meer mensen te inspireren. Aan de andere kant is het belangrijk om beter uit te kunnen leggen waarom bepaalde activiteiten worden ontplooid en hoe je voorkomt dat mensen afhaken.

Drijfveren

Het doel van de hierboven genoemde onderzoeken is het leveren van een bijdrage aan de beantwoording van de vraag naar het waarom van de groeiende missionaire oriëntatie van kerken in Nederland. Het in kaart brengen van drijfveren bij missionair werkers en pioniers/kerkplanters, en eventuele verschuivingen van hun ideeën over de redding van de mens, helpt om een beeld te krijgen de verhalen over ‘heil’ die in deze tijd, op de achtergrond, een rol spelen bij kerkelijk missionair werk. Daarbij wordt ook gekeken naar eventuele crisiservaringen en (positieve/negatieve) invloeden op het ‘vuur’ van de missionaire inzet.