Stichting Gave

Met steun van Verre Naasten heeft Stichting Gave een team gevormd van interculturele missionaire werkers. Deze voormalige vluchtelingen hebben een missionair verlangen en richten zich vooral op mensen binnen hun eigen taal- en cultuurgroep in Nederland. Zij nemen Nederlandse christenen en kerken daarin mee.

Samen optrekken

In hun eigen omgeving brengen deze vluchteling-evangelisten andere vluchtelingen en migranten in aanraking met Gods liefde door Jezus Christus. De werkers zelf zijn al minimaal enkele jaren in Nederland en verbonden aan – en lid van – Nederlandse kerken. Dit is een belangrijk uitgangspunt van dit project: dat de werkers en hun lokale ’thuiskerken’ samen optrekken in dit missionaire werk, en zich op dezelfde doelgroep(en) richten.

Deeltijd aanstelling

Stichting Gave ondersteunt de interculturele missionaire werkers met een deeltijd aanstelling, waarmee zij hun werkweek deels aan missionaire activiteiten kunnen wijden. Verre Naasten levert een bijdrage aan het salaris van een aantal werkers. De deeltijd aanstelling is tijdelijk; daarom helpt Stichting Gave de evangelisten om samen met hun ’thuiskerk’ een persoonlijke achterban op te bouwen, die hun werk draagt met gebed, meeleven én financiële steun. Ook rust Gave de werkers toe en coacht hen, met name over het werken in de Nederlandse context en cultuur. Zij leren effectief samenwerken met kerken in hun omgeving, om zo hun bediening verder uit te bouwen.

Gave en Verre Naasten hebben het verlangen dat vluchtelingen zich écht thuisvoelen in Nederlandse kerken. Want daardoor ontstaat nieuw enthousiasme en frisse inspiratie in onze Nederlandse kerkgemeenschappen, waarbinnen mensen van allerlei culturen hun geloof delen!