De kerk in Munywana

De gemeente van Munywana heeft kerken in KwaMachancha, eMhlangeni, Munywana, Ohaleni, KwaMathambo, Mdundubesini en Eziqhazeni. Predikant hier is ds. Ntuli. De kerkenraad bestaat verder uit lerend ouderlingen Hlathswayo en Ngobese, en een ouderling uit Machancha en een diaken uit Ohaleni. De verschillende preekplaatsen hebben samen een ledenaantal van 350 leden.

Kerkenraad Munywana
Het koor van de kerk in Munywana oefent voor de dienst
Op bezoek in Munywana