De kerk in Munywana

De gemeente van Munywana heeft kerken in KwaMachancha, eMhlangeni, Munywana, Ohaleni, KwaMathambo, Mdundubesini en Eziqhazeni. Predikant hier is ds. Ntuli. De kerkenraad bestaat verder uit lerend ouderlingen Hlathswayo en Ngobese, en een ouderling uit Machancha en een diaken uit Ohaleni. De verschillende preekplaatsen hebben samen een ledenaantal van 350 leden.