De kerk in Ndindindi

Bij de gemeente Ndindindi horen de kerken van Ndindindi, Mtshongweni, Mbewunye, Nondweni en Ntinini. Deze wat kleinere gemeente wordt geleid door ds. Mbatha. De kerkenraad bestaat verder uit lerend ouderling M. Ndlovu en nog een ouderling en diaken. De gemeente heeft ruim 80 leden.

Kerk in Mbewunye na de dienst
Dienst in Mbewunye met Alec Khumalo