NGZN-mission in Nqutu

De Nederlands Gereformeerde Zending Nqutu (NGZN) ondersteunt lokale kerken – vroegere zendingskerken – in het Nqutu-district. Dat ligt in de provincie KwaZulu-Natal, in Zuid-Afrika. Het Nqutu-district kent vier zelfstandige kerkgemeenten die deel uitmaken van het kerkverband van de Gereformeerde Kerke van Suid Afrika (GKSA). DIe gemeenten zijn: eKwandeni, Munywana, Ndindindi en iSandlwana. De NGZN support deze vier gemeenten op het gebied van evangelieverkondiging en diaconaal werk.

Voormalig thuisland

Het district is een voormalig thuisland: een gebied dat in de apartheidstijd was toegewezen aan een deel van de zwarte bevolking. Van oudsher wonen hier al Zulu’s en in het noordelijke deel Sotho’s. Het gebied ligt ver van de stedelijke gebieden vandaan. In de tijd van de apartheid werd aan de ontwikkeling van deze gebieden weinig of niets gedaan; de ontwikkeling van infrastructuur is pas na de afschaffing van de apartheid opgestart.

Ontwikkeling

Ook gaf de regering geen prioriteit aan onderwijs voor de inwoners van de Nqutu-regio, evenmin als de economische ontwikkeling van het gebied. Dit was de reden dat de eerste Nederlandse zendelingen veel mensen aantroffen die analfabeet waren. Voor werk waren (en zijn) de inwoners aangewezen op de grote steden, die op meer dan 400 km afstand van het Nqutu- district liggen. Het gevolg is, dat de mannen voor langere tijd van huis zijn.

Bekijk hieronder hoe het werk in Nqutu is gestructureerd en welke lokale kerken er zijn.