Masibambisane Committee

Het Masibambisane Committee (MC) bestaat uit vertegenwoordigers van de vier kerken in het Nqutu-district, Ndindindi, Munywana, iSandlwana en eKwandeni. Uit de kerkenraden van deze vier gemeenten worden jaarlijks twee vertegenwoordigers gekozen die zitting hebben in het MC. Het voorzitterschap van deze commissie wisselt ook jaarlijks over de gemeenten. Lerend ouderling Mzwandile Ndlovu is momenteel de secretaris van het MC. het comité vergadert ongeveer 10 keer per jaar.

Gesprekspartner van de NGZN

Het doel van de MC is om de gesprekspartner van de vier gemeenten met de NGZN (Nederlands Gereformeerde Zending Nqutu) te zijn. Dat betekent concreet bijvoorbeeld dat aanvragen vanuit één van de gemeenten voor hulp op personeel, materieel of financieel gebied lopen via het MC. Maar ook vanuit de NGZN lopen de vragen aan de gemeenten via het MC.

De MC heeft een eigen bankrekening. Hier komen de gelden van de NGZN binnen en worden van daar doorgeleid naar de verschillende kerken.

Masibambisane Committee met ds. Baron en delegatie in 2019
Masimbambisane Committee met delegatie in 2019
Masibambisane Committee
Masibambisane Committee