MENU

Over ons

De Nederlands Gereformeerde Zending Nqutu (NGZN) is een samenwerkingsverband van NGK-kerken – in verenigingsvorm – die samen een partnerschap onderhouden met vier gereformeerde kerken in het Nqutu-district in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika.

Deze Zuid-Afrikaanse kerken zijn voortgekomen uit het Nederlandse zendingswerk in Zuid-Afrika. Al sinds 1950 zijn (gereformeerde) zendelingen actief in het Nqutu-district. Het ontstaan en de achtergronden van de NGZN hebben daarmee een lange geschiedenis.

Historie

De Zendingsvereniging is ontstaan vanuit het werk van de drie zendende kerken in het Nqutu-district. Dit waren de kerken Bunschoten-Spakenburg, Den Haag en Leerdam. Het werk is in de jaren zestig van de vorige eeuw begonnen vanuit de kerk van destijds Haarlem, later nam de kerk van Den Haag deze verantwoordelijkheid over. Toen het werk zich uitbreidde, werd hulp gezocht bij de kerk van Leerdam en later ook bij de kerk van Bunschoten-Spakenburg. Deze drie kerken werden elk financieel geholpen door een eigen kring van ‘steunbiedende kerken’.

Centraal aansturen

De drie zendende kerken voerden ieder een eigen beleid, terwijl het werk in het district zeer met elkaar verweven raakte. Er was in Nederland wel periodiek overleg tussen de drie zendende kerken, primair waren echter de kerkenraden van de zendende kerken verantwoordelijk voor het werk van hun zendingspredikant. In het district ontstond één kerk met een grote kerkenraad die verantwoordelijk was voor een twintigtal preekplaatsen. Eind jaren negentig werd de behoefte gevoeld het werk te centraliseren, en het beleid vanuit Nederland centraal aan te sturen.

Zo werd in goed overleg en na rijp beraad besloten een zendingsvereniging op te richten, waarvan de zendende kerken en de steun biedende kerken lid konden worden. De zendende kerken zouden dan het werk van de zendingspredikant overdragen aan de vereniging, maar bleven wel ambtelijk verantwoordelijk voor de zendingspredikant. In december 2003 is de zendingsvereniging opgericht. Naast de zendende kerken zijn bijna alle steun biedende kerken lid geworden van de vereniging; er zijn 32 leden.

Lees hier ons beleidsplan voor 2019-2022.

Bestuur van de NGZN

Het bestuur van de NGZN bestaat uit de volgende personen:

  • Peter Boogaard – voorzitter
  • Jannie de Vos – secretaris
  • Hans-Willem de Waal – penningmeester
  • Albert Balk – bestuurslid
  • Nico Hanemaaijer (afgevaardigde van Bunschoten-Spakenburg)
  • Frits Langeraar (afgevaardigde Sizanani)

De voormalige zendingskerken in het Nqutu-district worden steeds zelfstandiger. Dat is mooi en goed. Het is ook de bedoeling dat ze geheel zelfstandig worden. Maar nu kunnen ze nog niet zonder onze steun op eigen benen staan. Onze steun verandert van leiding geven – vanuit Nederland – naar het ondersteunen van het mission-werk door de lokale gemeenten in KwaZulu-Natal. Daardoor is onze steun vooral gericht op het faciliteren van het werk en het stimuleren van zelfredzaamheid. Dat is de uitdaging voor de komende tijd.

Deelnemende kerken in Nederland

Bekijk hier een lijst van de deelnemende kerken in Nederland.

« Terug naar Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN)