Over de NGZN

De Nederlands Gereformeerde Zending Nqutu (NGZN) is een samenwerkingsverband van NGK-kerken – in verenigingsvorm – die samen een partnerschap onderhouden met vier gereformeerde kerken in het Nqutu-district in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika. Deze Zuid-Afrikaanse kerken zijn voortgekomen uit het Nederlandse zendingswerk in Zuid-Afrika. Al sinds 1950 zijn (gereformeerde) zendelingen actief in het Nqutu-district. Het ontstaan en de achtergronden van de NGZN hebben daarmee een lange geschiedenis.

Historie

De Zendingsvereniging is ontstaan vanuit het werk van de drie zendende kerken in het Nqutu-district. Dit waren de kerken Bunschoten-Spakenburg, Den Haag en Leerdam. Het werk is in de jaren zestig van de vorige eeuw begonnen vanuit de kerk van destijds Haarlem, later nam de kerk van Den Haag deze verantwoordelijkheid over. Toen het werk zich uitbreidde werd hulp gezocht bij de kerk van Leerdam en later ook bij de kerk van Bunschoten-Spakenburg. Deze drie kerken werden elk financieel geholpen door een eigen kring van ‘steun biedende kerken’.

Centraal aansturen

De drie zendende kerken voerden ieder een eigen beleid, terwijl het werk in het district zeer met elkaar verweven raakte. Er was in Nederland wel periodiek overleg tussen de drie zendende kerken, primair waren echter de kerkenraden van de zendende kerken verantwoordelijk voor het werk van hun zendingspredikant. In het district ontstond één kerk met een grote kerkenraad die verantwoordelijk was voor een twintigtal preekplaatsen. Eind jaren negentig werd de behoefte gevoeld het werk te centraliseren, en het beleid vanuit Nederland centraal aan te sturen.

Zo werd in goed overleg en na rijp beraad besloten een zendingsvereniging op te richten, waarvan de zendende kerken en de steun biedende kerken lid konden worden. De zendende kerken zouden dan het werk van de zendingspredikant overdragen aan de vereniging, maar bleven wel ambtelijk verantwoordelijk voor de zendingspredikant. In december 2003 is de zendingsvereniging opgericht. Naast de zendende kerken zijn bijna alle steun biedende kerken lid geworden van de vereniging; er zijn 32 leden.

Het Nqutu-district

Het Nqutu-district is een voormalig thuisland: een gebied dat in de apartheidstijd was toegewezen aan een deel van de zwarte bevolking. Van oudsher wonen hier al Zulu’s en in het noordelijke deel Sotho’s. Het gebied ligt ver van de stedelijke gebieden vandaan. In de tijd van de apartheid werd aan de ontwikkeling van deze gebieden weinig of niets gedaan; de ontwikkeling van infrastructuur is pas na de afschaffing van de apartheid opgestart.

Waarom het Nqutu-district?

De predikant van de Gereformeerde Kerk van de plaats Vryheid voelde zich destijds gedrongen het evangelie te verkondigen aan de bewoners van het Nqutu-district. Vryheid is een vanouds blank boerendorp ten noordoosten van het district. Toen deze predikant vanwege een beroep naar elders vertrok, werd de hulp ingeroepen van de GKv via ds. Vonkema. De kerk van Vryheid bood dit gebied onder voorwaarden aan als zendingsgebied aan de GKv. Ds. Kurpershoek was inmiddels beroepen voor de missionaire arbeid in Indonesië, door de kerk van Haarlem. Omdat hem een visum voor Indonesië werd geweigerd, kwam de weg vrij voor hem en zijn gezin het werk in het Nqutu-district op te pakken.

Aanvullende informatie

Klik hieronder voor meer informatie over het bestuur van de NGZN, of voor een lijst van kerken die bij ons zijn aangesloten. De NGZN is onderdeel van het Beleidsorgaan Zuid-Afrika (BZA).