Zendeling en voorgangers in Nqutu

Er zijn verschillende zendelingen werkzaam geweest in het Nqutu-district. Vele jaren waren er drie tegelijk, een vanuit elke zendende kerken. Dat aantal is geleidelijk teruggelopen. In juni 2021 is de laatste zendeling, ds. Tjeerd Baron, met emeritaat gegaan. De lokale voorgangers doen het werk nu geheel zelfstandig. In het district zijn vier zelfstandige kerken, die ieder een eigen kerkenraad met predikant en een of meer lerend ouderlingen hebben. Zij worden bij de afzonderlijke kerken genoemd.