Nieuwe Naast over ‘omgaan met de dood’

Waar denk je aan bij ‘omgaan met de dood’? Dat je begrafenis de mooiste dag van je leven is? Dat de dood het evangelie helderder laat schijnen? Aan je voorouders? Waarschijnlijk geen van bovenstaande. Dat kán veranderen na het lezen van de nieuwste Naast!  

‘Omgaan met de dood’ is het thema van deze Naast. Niet het meest vrolijke thema. Maar wel een onderwerp dat ons allemaal raakt. Binnenkort is het Eeuwigheidszondag, een dag waarop we als kerken en christenen stil staan bij broers en zussen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

In het bijbelboek Prediker lezen we de bekende tekst: ‘Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.’ Wijze en ware woorden, maar makkelijk is het niet. Bij voorkeur zouden we in het leven graag voornamelijk lachen en dansen. Omgaan met de dood is ingewikkeld. Rituelen en gewoontes rondom sterven en begraven helpen om houvast te geven in verdrietige tijden. Hoe is dat voor christenen wereldwijd? Is er een verschil in omgaan met de dood in Nederland en bijvoorbeeld in Congo, India of Sri Lanka? En zo ja: waar zit dat ‘m in? Wat kunnen wij – als Nederlandse christenen – leren van onze broers en zussen wereldwijd?

Deze vragen waren het uitgangspunt bij het maken van de nieuwe Naast. De antwoorden zijn uiteenlopend, boeiend, intrigerend en zetten aan tot nadenken. Prachtig én bemoedigend is onze gemeenschappelijke troost dat het niet eindigt bij de dood. Of zoals een Indiase predikant het verwoord: “De dood is onvermijdelijk, de dood maakt verdrietig, maar de dood is ook viering en verwachting dat we elkaar eens weer zullen zien. Dat is een bittere waarheid maar tegelijkertijd ook een betere waarheid.”