MENU

Nieuws over gastleden Sizanani en MERF Nederland

Verre Naasten ondersteunt het Landelijk Samenwerkingsverband Mission (LSV) bij haar missie ‘geloof delen wereldwijd’. Gastleden van de vereniging Verre Naasten zijn particuliere mission-organisaties met wortels in de GKv en NGK, die een samenwerkingsrelatie met Verre Naasten aangaan. Stichting Sizanani en MERF Nederland zijn als gastlid bij Verre Naasten betrokken.

Sizanani

Stichting Sizanani is sinds 1 januari 2023 nieuw gastlid binnen de vereniging Verre Naasten (toen nog LSV). Sizanani is betrokken op het Nqutu-district in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika. Ze ondersteunen medische en sociale hulp en werken aan zelfvoorziening via onderwijs en trainingen. Sizanani is nauw verbonden met de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN), ook lid van de vereniging Verre Naasten.

MERF

Verder besloot de kerkenraad van NGK Kruiskerk in Meppel om het werk van de ‘Commissie Steun MERF’ per 2023 over te dragen aan Verre Naasten. MERF NL was ook gastlid van (indertijd) het Landelijk SamenwerkingsVerband. Deze overdracht betekent dat MERF International – met haar hoofdkwartier op Cyprus – deel gaat uitmaken van het partner-netwerk van Verre Naasten en de Nederlandse ondersteuning van MERF-projecten via Verre Naasten zal gaan. De MERF (Middle East Reformed Fellowship) wil het evangelie uitdragen in het Midden-Oosten en christenen en bekeerde moslims daar steunen.