Help overlevenden aanslagen Sri Lanka

Een terroristische aanslag meemaken… Wat moet dat een afschuwelijke ervaring zijn! Voor veel Sri Lankanen werd dit werkelijkheid op Eerste Paasdag. Onze samenwerkingspartner Leads biedt psychosociale eerste hulp aan overlevenden, helpt u mee dit werk mogelijk maken?

Geraakt door het geweld

Overlevenden die hulp nodig hebben na de aanslagen; dat zijn niet alleen de gewonden in het ziekenhuis of degenen die een geliefde verloren. Ook de vele betrokkenen die direct of indirect geraakt zijn door het geweld in hun land hebben vaak hulp nodig. Zo’n aanslag is een traumatische ervaring, die grote angst en een gevoel van onveiligheid veroorzaakt in Sri Lanka.

Noodhulp

Leads is een christelijke hulpverleningsorganisatie die slachtoffers van kindermisbruik helpt, met therapie en opvang. Medewerkers en vrijwilligers boden al eerder noodhulp, onder andere na de overstromingen begin dit jaar en vorig jaar. En ook na de tsunami op Eerste Kerstdag in 2004. Een ramp van enorme omvang, waarbij meer dan 38.000 mensen om het leven kwamen. In die tijd (van 1983-2009) woedde er in Sri Lanka een burgeroorlog. De gebeurtenissen met Pasen roepen veel nare herinneringen op aan die onrustige, gewelddadige periode.

Psychosociale hulp

“Vanuit onze eerdere ervaringen leerden we om niet alleen kinderen te helpen die geraakt zijn door gevolgen van de aanslag, maar om ook de volwassenen en gemeenschap om hen heen te ondersteunen”, stelt het team van Leads. Hun plan van aanpak bestaat dan ook uit verschillende onderdelen. Inmiddels heeft de organisatie getrainde werkers en vrijwilligers samengeroepen die de eerste psychosociale hulp verlenen. Dat betekent vooral heel goed luisteren en inschatten wat er nodig is aan therapie. Ook zijn er creatieve materialen aangeschaft die kinderen kunnen helpen om uiting te geven aan hun verdriet.

Leads focust zich eerst op kinderen die als gevolg van de aanslagen in het ziekenhuis liggen. Wanneer zij ontslagen worden en thuis of ergens anders verder mogen herstellen, vervolgt de therapie en worden ook hun ouders en omgeving daarbij betrokken.

Goede nazorg

Er is ook aandacht voor goede nazorg voor werkers en vrijwilligers die dit heftige werk doen en veel leed te horen krijgen. Ook richt Leads zich op bewustwording van de noodzaak en beschikbaarheid van deze psychosociale hulp in de gemeenschap. De organisatie werkt samen met andere hulpverleningsorganisaties, ziekenhuizen en lokale kerken in de regio.

Gericht aangevallen

Drie van de in totaal acht bomaanslagen op Paaszondag, vonden plaats in een kerk tijdens de samenkomst. “Hoewel er in Sri Lanka in het verleden helaas al veel vaker aanslagen zijn geweest, is dit de eerste keer dat de christelijke gemeenschap zo gericht is aangevallen”, schrijft christelijke hulpverleningsorganisatie Leads. “Wij bidden veel met ons team. En we realiseren ons dat we juist nu als christenen hier Jezus’ liefde moeten laten zien. Ook wij zijn geschokt, boos en verdrietig om wat er gebeurd is, net als onze niet-christelijke landgenoten, maar we zijn ook bevrijd van bitterheid. Omdat we weten dat onze God, die verleden, heden en toekomst in Zijn hand heeft, groter is dan onze problemen.”

Help overlevenden van de gewelddadige aanslagen in Sri Lanka om dit trauma te verwerken. Steun het werk van onze samenwerkingspartner Leads. Geven kan via de onderstaande knoppen: