Noodhulp Kerala, India

In de zuidwestelijke deelstaat Kerala in India was de moessonregen dit jaar ruim twee keer heftiger dan normaal. Dagenlang regende het. Met dramatische gevolgen: aardverschuivingen, doorgebroken dammen en ingestorte huizen en bruggen. Meer dan 800.000 mensen moesten op de vlucht voor het water en 375 mensen vonden de dood. Onze samenwerkingspartner EHA, een koepel van christelijke ziekenhuizen in India, wil 1.000 gezinnen helpen. Wilt u meebidden, dat de hulpverlening goed op gang komt en dat EHA ook de financiële middelen mag ontvangen om dit aan te kunnen?