Noodhulp in Sri Lanka: ‘Afwachten heeft geen zin’

“Niemand had deze aanslagen zien aankomen. Bovendien is de hulpverlening die nodig is na zo’n gebeurtenis, te groot voor welke organisatie dan ook. Dus besloten wij om, vanuit onze expertise, psychosociale hulp te bieden aan getroffenen. Je moet ergens beginnen; afwachten heeft geen zin. Daarbij hebben wij een goede reputatie wat betreft het bieden van psychosociale zorg, vooral voor kinderen. Dat gegeven én onze ervaring komen goed van pas in de huidige situatie. Tegelijk vroeg ook de overheid ons om in actie komen en kunnen we samenwerken met professionals van ziekenhuizen en andere organisaties.” Diordre Croos Moraes werkt voor Leads, een organisatie in Sri Lanka die zich inzet voor het bieden van hulp aan misbruikte kinderen. Nu, na de aanslagen in het land, biedt Leads bovendien noodhulp aan mensen die op één of andere wijze getroffen zijn door de aanslagen op kerken en hotels in het land.

Grote impact

“De groep getroffenen is groot”, vertelt Diordre. “Heel veel mensen kennen wel iemand die is omgekomen bij de aanslagen. Iemand uit je buurt, een collega, de vader of moeder van je klasgenootje… Dat kan grote impact hebben en soms zelfs leiden tot trauma’s. Op dat vlak willen wij noodhulp bieden. En dan niet alleen nu, kortdurend. We hebben besloten dat dit noodhulpprogramma minstens zes maanden loopt. Dat is noodzakelijk, omdat je bij dergelijke gebeurtenissen vaak merkt dat de eerste noodhulp er wel is. Maar na een maand of twee drie is alle support voor slachtoffers verdwenen. Dat helpt niet. Daarom willen wij er langer zijn voor de getroffenen. Bovendien merk je nogal eens dat trauma’s pas later komen bovendrijven.”

De psychosociale hulp die Leads biedt, is verpakt in verschillende vormen, legt Diordre uit. Allereerst zijn er de ‘therapy packs’, gericht op kinderen. “Daar zit een knuffel in, een kleurboek, een stressbal – allerlei spulletjes waarvan uit ervaring blijkt dat ze helpen bij het verwerken van trauma’s. Die packs delen we uit op aanvraag. Ook verzorgen we trainingen over het effectief gebruiken van de packs. Aanvullend op de therapy packs kunnen mensen gebruik maken van gesprekstherapie. We focussen ons daarbij vooral op kinderen en hun omgeving.” Ook zijn er sport-packs, met materialen om via sport en spel te werken aan traumaverwerking, aldus Diordre.

Zwaar te verduren

Behalve de ‘gewone’ getroffenen richt Leads zich ook op vluchtelingen uit landen als Pakistan en Iran, vaak moslims. “Omdat de daders van de aanslagen -vermoedelijk- moslims waren, heeft iedereen die moslim is in Sri Lanka het nu zwaar te verduren. Moslimvluchtelingen worden aangevallen en verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen”, verklaart Diordre. “Dat leidt ook bij deze groep tot trauma’s. Wij vinden dat een reden om ook naar hen uit te reiken. Ook vluchtelingen kunnen therapy packs bij ons aanvragen en we zoeken bij deze doelgroep naar geschikte vormen van aanvullende ondersteuning.”

Levensonderhoud

Naast de psychosociale hulpverlening zet Leads zich ook in voor het (tijdelijk) ondersteunen van gezinnen in hun levensonderhoud. “Dat zijn gezinnen van mensen die zijn omgekomen tijdens de aanslagen”, geeft Diordre aan. “Als ineens de kostwinner wegvalt, valt ook het inkomen weg.” De ondersteuning van gezinnen gaat verder dan alleen het voorzien in eten en drinken. “Je moet dan ook denken aan advies op het gebied van hygiëne en gezondheid, en voorzien in medicatie en muskietennetten. En verder het bieden  speciale ‘packs’ voor zuigelingen, met bijvoorbeeld luiers, babyvoeding en dergelijke.”

Uitreiken naar landgenoten

Intussen verspreidde Leads vele honderden therapy packs en sport-packs. Ook worden enkele tientallen gezinnen ondersteund in hun levensonderhoud en voeren de Leads-medewerkers wekelijks therapiegesprekken met mensen. Diordre ziet de noodhulpactie als een vorm van uitreiken naar haar landgenoten. “In zekere zin is dit missionair werk, ja. Regelmatig vragen mensen: waarom doen jullie dit? Ze begrijpen niet waarom wij ons bekommeren om hun lot. Maar wij móéten dit doen. We voelen de passie om onze landgenoten te helpen. En mensen zien dat! Dat geeft een dankbaar gevoel; het is een voorrecht om dit te mogen doen.”

Diordre was in mei in Nederland, tijdens de Internationale Conferentie van Verre Naasten, hogeschool Viaa en de Theologische Universiteit Kampen. Met Leads strijdt zij in Sri Lanka tegen seksueel misbruik van kinderen: een veel voorkomend probleem in haar land. Nog teveel mensen in Sri Lanka weigeren de schadelijke effecten en gevolgen van misbruik te erkennen.

Verre Naasten ondersteunt noodhulpactie van Leads aan de getroffenen van de aanslagen op Eerste Paasdag. Wil je dit werk mede mogelijk maken? Steun dan door gebed en een gift. Geven kan via de onderstaande knoppen: