MENU

Geloof delen wereldwijd

In deze tijd van oorlog, kou en tekorten proberen christenen in Oekraïne elkaar en passanten te helpen. Geloof in woord en daad!
Waar eerder de focus was op verzelfstandiging van gemeenten en seminarie, is nu extra aandacht en zorg nodig. Help je mee?
Hoe kan ik helpen?