MENU

Over ons

Oekraïne Zending is het regionale samenwerkingsverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) uit de provincies Gelderland en Flevoland rond zendingsprojecten in Oekraïne. Er wordt hulp verleend bij het kerkelijk opbouwwerk van de Oekraïens Evangelisch Gereformeerde Kerken (UERC) en bij het ondersteunen van hun missionaire werk.

Twee op de drie mensen wereldwijd kennen Jezus niet. Onze wereld heeft Jezus nodig. Daarom ondersteunen we samen lokale kerken en organisaties in Oekraïne die daar volop mee bezig zijn, in woord en daad. En dat werkt! Zij weten wat er nodig is en welke aanpak het verschil maakt.

Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken:

  1. In samenwerking met de Oekraïense presbyteriaanse kerken en met Amerikaanse zendingswerkers van Mission to the World is een theologisch seminarie opgezet, waar evangelisten en predikanten opgeleid worden. Het idee hierachter is goed geschoold kader te vormen voor leiding van de kerken.
  2. Maar er wordt ook aan de basis gewerkt met het oog op kerkgroei. De bestaande gemeenten en de evangelisatieposten van de UERC krijgen ondersteuning d.m.v. cursussen aan kerkenraden en zondagschoolleiders en door begeleiding van de jonge predikanten. Verder heeft het Seminarie een 2-jarig cursusprogramma voor ouderlingen en geïnteresseerde gemeenteleden – Bijbelse Bronnen.

Voor beide taken zijn eerder predikanten uitgezonden: ds. Erik van Alten werkte mee aan het opleidingswerk op het seminarie en de predikant Cor Harryvan was uitgezonden om de kerken in Oekraïne te adviseren en geestelijk te ondersteunen. Op dit moment hebben beide predikanten hun werk afgebouwd en wordt het meeste werk door lokale predikanten opgepakt. Nog steeds wel met ondersteuning vanuit Oekraïne Zending en voor het seminarie ook vanuit de VS.

« Terug naar Oekraïne Zending