MENU

Seminarie

In Kiev is het Evangelisch-Reformatorisch Seminarie Oekraïne (ERSU) gevestigd. Dit seminarie verzorgt opleidingen en toerustingscolleges voor predikanten, ambtsdragers en jeugdwerkers.

Fysiek heeft dat de vorm van een administratie-appartement waarin kantoren en de bibliotheek zijn gehuisvest. De colleges worden in lesweken gegeven, waartoe een accommodatie wordt gehuurd. Het seminarie is een joint venture van de UERC en Presbyteriaanse kerken. Voor Oekraïne Zending is het seminarie een speerpunt van beleid. Zij draagt voor 50% bij in de kosten en draagt de loonkosten van het hoofd van de staf, dr. H.H. van Alten.

Voor de inrichting en aankleding van pand en terrein is nog geld nodig.

Check ook eens de fotoserie van de opening en de (Engelstalige) toespraak van Erik bij die gelegenheid. Ook is er een filmpje van 5 minuten dat duidelijk doel en missie laat zien.

Huisvesting

In 2017 is een gebouw aangekocht, dat -na verbouwing- geschikt is voor seminarie activiteiten. Dat betekent dat colleges, huisvesting studenten tijdens lesweken, administratie en bibliotheek, etc. allen onder één dak worden gerealiseerd. Hiermee komt een lang gekoesterde wens in vervulling. De opening heeft plaatsgevonden op 14 september 2019.

Voormalig seminariepresident Clay Quarterman en nieuwe Oekraïense medewerker Fedor Minakov bekijken de vorderingen bij de verbouwing van het seminarie.

Oekraïnisering

ERSU Beleid is dat het ERSU zoveel mogelijk gedragen wordt door medewerkers uit het Oekraïens/Russisch taalgebied. Het lukt steeds meer goede docenten te vinden. Ook is goede vordering gemaakt met het bemensen van het bestuur: zowel qua woonplaats als qua professionaliteit (bestuurskracht). Ook is gewerkt aan nauwere band tussen het UERC kerkverband en ERSU. Dit zijn ontwikkelingen waar Oekraïne Zending met genoegen kennis van neemt.

Er is een overleg gestart voor het vormgeven van de toekomstige relatie tussen ERSU en de stichting Oekraïne Zending. De stichting is een belangrijke sponsor die grote commitment aan de dag legt. Tegelijk willen we de bestuurlijke verantwoordelijkheid respecteren.

Repatriëring

Familie Van Alten De familie Van Alten zal eind 2019 repatriëren naar Zuid-Afrika. Afgesproken is dat Erik van Alten nadien nog twee jaren voor ERSU werkzaam zal zijn, voor de helft van zijn werktijd.

Een aantal nieuwe studenten krijgt de zegen in een kerkdienst in Kyiv.

Ondersteuning studenten

Studenten afkomstig uit de UERC kerken worden veelal door Oekraïne zending ondersteund. Dat betreft meestal studenten aan ERSU, maar ook in een kopstudie te Kampen. De ondersteuning ERSU-studenten loopt via het zogeheten Student Adoptie Plan. Dat houdt in dat een Nederlandse kerk deze financiële ondersteuning voor rekening neemt. Doel is dat een relatie ontstaat tussen de student en de Nederlandse gemeente. De geldstroom loopt via de thuisgemeente van de student. Op deze manier werden een aantal studenten ondersteund.

« Terug naar Oekraïne Zending