Om te bemoedigen: tips wereldwijd

Didier Tshisungu (27)  uit Congo: “Ik geloof in een actieve kerk, speciaal voor jongeren. Waar jongeren een actieve rol hebben en ze elkaar kunnen ontmoeten.

Hij geeft als tip: “Kijk om je heen! Heb oog voor die jongere die altijd een grote mond geeft, voor de alleenstaande vrouw die zich terugtrekt of de oudere man wiens vrouw overleden is. Zie je ze? Zien zij jou? Stap eens op ze af… wees dapper! Dat doet de Heilige Geest met je!”

Wendi Wong (23) uit Indonesië: Veel gemeenteleden hebben nog niet zo’n volwassen geloof. Voor mij is God mijn beste Vriend. En Vader. Hij helpt me bij alles.”

Hij geeft als tip: “Laat aan je gemeenteleden (of buren) zien dat jij leeft met God. Bijvoorbeeld door vertrouwen te geven, een luisterend oor of een warme maaltijd. Dat helpt hun relatie met de Vader groeien, waardoor jij op jouw beurt óók mag groeien!”