MENU

Onderweg naar een betere morgen, Congolese strijd voor recht

Van 8-15 juli 2022 heeft een delegatie van Utrecht Mission | Verre Naasten een werkbezoek gebracht aan de United Reformed Church in Congo (URCC).

De delegatie bestond uit 3 afgevaardigden: Hilde de Jong, bestuurslid van Utrecht Mission; Albert Veerman, voorzitter van het landelijk samenwerkingsverband; en Henk Prins, coördinator van Verre Naasten. Congo is in een heftige oorlog verwikkeld, hoe staat de kerk van de URCC er in Congo op dit moment voor?

Veel zorgen

Congo is een groot land; 56 keer groter dan Nederland. Ondanks de rijkdom aan bodemschatten, is het helaas een van de armste landen ter wereld en kan het geweld er zomaar oplaaien… Alhoewel het land als geheel sinds een aantal jaar redelijk stabiel is, zijn er regionaal grote zorgen. Vooral in Oost-Congo is de situatie eerder verslechterd dan verbeterd. Er zijn meer dan 100 rebellengroepen actief.

Bewustmaking van rechten

De URCC meldt dat naast geweld door rebellen er ook steeds vaker sprake is van geweld door de Pygmee-bevolking tegen de Bantu-bevolking. Dit komt doordat ze zich in een hoek gedrukt voelen en zich hiervan willen bevrijden.

Lees ook:
https://verrenaasten.nl/pygmeeen-in-de-hoek-waar-de-klappen-vallen-hoe-kun-je-als-kerk-recht-doen

Religieuze oorlog

Daarnaast is er ook nog een soort heilige oorlog. Een nog onbekende groep vecht tegen religieuze instanties. Het begon met het verbranden van huizen van traditionele medicijnmannen, maar inmiddels lopen ook alle kerken gevaar. De gebouwen worden geplunderd en in brand gestoken en ook scholen ontkomen niet aan brandstichtingen. Door het vele geweld trekken mensen weg van het platteland naar de steden. Gewapende overvallen doen zich steeds vaker voor en bedrijven worden overvallen rond betaaldag.

Goede tegenbewegingen

Een heftige situatie! De onveiligheid is koren op de molen van politici die zich aan het voorbereiden zijn op de presidentsverkiezingen die alweer voor de deur staan in 2023, wat zorgt voor extra onrust. Gelukkig zijn er ook tegenbewegingen. Een mooi voorbeeld hiervan is de kerkdienst die de Nederlandse delegatie mocht meemaken, waarin de nieuwgekozen gouverneur van Kasai-Oriental werd opgedragen. Met deze dienst werd uitgedragen dat het parlement, de regering en de kerken willen samenwerken ten goede voor het land en haar bevolking. Ds. Kabongo, voorzitter van de URCC, leverde een belangrijke bijdrage in deze dienst.

Broederlijke en zusterlijke banden

Het werkbezoek was belangrijk voor het aanhalen van de broederlijke/zusterlijke band met de URCC. Samen bidden en nadenken over de volgende fase van partnerschap was een belangrijk onderdeel. Utrecht Mission | Verre Naasten onderhoudt sinds 2010 een partnerrelatie met de URCC. Zo is er gewerkt aan theologische opleiding voor ambtsdragers, toerusting van kerkleden en kunnen mensen zich aanmelden voor een cursus binnen de gezondheidszorg. Vanaf 2023 komt er een nieuwe projectovereenkomst en zal een plan van aanpak worden opgemaakt. Zo zal er meer nadruk komen op inkomens genererende projecten om zo de financiële steun vanuit Nederland langzamerhand af te bouwen.

Laten we, samen met Utrecht Mission | Verre Naasten, bidden voor wijsheid tijdens dit traject.

Download bovenstaand kerkbladartikel hier