Online mission-dienst op 21 mei, Hemelvaartsdag

We hadden als Verre Naasten het mooie plan om, in samenwerking met de GKv-kerken van de classis Assen, een XXL-openluchtdienst te houden in een park in Assen op donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag. Helaas moesten we deze openluchtdienst annuleren vanwege de geldende corona-maatregelen.

Online mission-dienst

Gelukkig kunnen we een mooi alternatief presenteren: op Hemelvaartsdag bieden we vanaf 10.30 uur een digitale mission-kerkdienst aan vanuit de GKv te Assen-Kloosterveen. LPB Media streamt deze dienst via de landelijke 3GK-livestream op www.beleefmee.nl.

Wereldwijd verbonden

In deze mission-dienst hoopt ds. Jan-Matthijs van Leeuwen voor te gaan. Naast Hemelvaart zal het accent liggen op mission en de verbondenheid van de wereldwijde kerk! Het kerkband van GKv Assen-Kloosterveen verzorgt de muzikale begeleiding en omlijsting van de dienst. Bovendien ‘vertaalt’ en begeleidt een gebarentolk de dienst voor doven en slechthorenden.

Beleef mee!

Wil jij deze dienst meebeleven? Kijk dan mee op 21 mei 2020, vanaf 10.30 uur via: www.beleefmee.nl!

De collecte tijdens de online mission-dienst van Hemelvaartsdag is voor de corona-noodhulpactie van Kerkenhelpenkerken.nl, het gezamenlijke noodhulpplatform van Verre Naasten, de GZB en CGK. Klik hier voor meer informatie en om te geven.

Hemelvaartsdag