Online seminar: zeven brieven uit de wereldkerk

Wat is het geheim van kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika? Hoe kijken niet-westerse christenen aan tegen de situatie van de kerk in het westen, en die van Nederland in het bijzonder? Wat zouden zij ons willen meegeven?

Op 30 mei verschijnt het boek Zeven brieven uit de wereldkerk. In dit boek houden zeven niet-westerse kerkleiders en theologen uit het netwerk van de GZB, Kerk in Actie en Verre Naasten de kerk in Nederland een spiegel voor: om te bemoedigen, uit te dagen en te inspireren.

In dit online seminar op 14 juni praten we door over deze brieven. Zijn wij wel in staat te luisteren naar de wereldkerk? Wat kunnen we leren over kerk zijn in moeilijke tijden? En wat zijn onze blinde vlekken als kerk in een geseculariseerde maatschappij?

Over het boek ‘Zeven brieven uit de wereldkerk’

De kerk in West-Europa heeft het moeilijk. Lange tijd gold het Westen als een christelijk werelddeel. De kerk speelde een centrale rol in de samenleving. Zendelingen en missionarissen trokken vanuit het Westen de wereld in om het goede nieuws te brengen. Die tijd lijkt voorgoed voorbij. Kerken zijn in zwaar weer terechtgekomen. Geloven in God is niet meer vanzelfsprekend en jongeren haken af.

Op andere plekken in de wereld groeit en bloeit de kerk. Wat is het geheim van kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika? Hoe kijken niet-Westerse christenen tegen de situatie van de kerk in het Westen aan? Wat zouden wij kunnen leren? Heeft de kerk in Nederland nog toekomst?

Het boek verschijnt op 30 mei. Wil je Zeven brieven uit de wereldkerk alvast reserveren? Dat kan hier.