Geannuleerd: Ontmoetingsdiensten in mei

Vanwege de coronacrisis hebben we onze Internationale Conferentie (7-20 mei) geannuleerd. Dat betekent ook dat de geplande Ontmoetingsdiensten op 10 en 17 mei niet doorgaan. Meer informatie over COVID-19 en Verre Naasten: www.verrenaasten.nl/coronavirus.

Op zondag 10 en zondag 17 mei 2020 zijn er op tal van plekken in het land Ontmoetingsdiensten. Tijdens een Ontmoetingsdienst heb je de kans om kerkleiders en evangelisten uit het buitenland te ontmoeten. In de meeste gevallen preekt deze voorganger (in het Engels), waarbij de preek door een tolk naar het Nederlands vertaald wordt. Ook in de rest van de dienst staat de verbondenheid met Gods wereldwijde kerk centraal.

Mission-werk dichtbij halen

Ontmoetingsdiensten zijn een uitgelezen kans voor kerkgemeenten om het wereldwijde mission-werk dichtbij te halen. Dat er in mei zoveel Ontmoetingsdiensten plaatsvinden, heeft te maken met de Internationale Conferentie die van 7 tot en met 20 mei plaatsvindt in Zwolle. Ongeveer 30 predikanten, evangelisten  en kerkleiders van partnerkerken uit allerlei landen komen twee weken naar Nederland, om kennis en ervaring uit te wisselen en samen na te denken over een aantal thema’s. De Internationale Conferentie wordt georganiseerd door Verre Naasten, in samenwerking met hogeschool Viaa en de TU Kampen.

Ontmoetingsdiensten

Het overkoepelende thema van de conferentie is: Wat kan de kerk bijdragen aan de samenleving? De buitenlandse gasten logeren bij gastgezinnen in en rondom Dalfsen. Overdag volgen ze colleges en workshops en in het weekend willen we ze graag kennismaken met de kerkgemeenten in Nederland. Dat gebeurt dus tijdens een reeks Ontmoetingsdiensten.

Training en opleiding

Aan een Ontmoetingszondag zijn geen kosten verbonden. Wel vragen we van een kerk dat er een collecte gehouden wordt (inclusief machtigingskaart) die ten goede komt aan de training en opleiding van evangelisten wereldwijd. Ook stelt Verre Naasten een pakket met (promotie)materialen beschikbaar, met onder meer een kerkbladartikel, collectefilmpje, machtigingskaarten en kindermaterialen. Daarnaast is er een lied beschikbaar, ‘De kerk van God’, dat tijdens de dienst gezongen of beluisterd kan worden. Dit lied is geschreven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Verre Naasten.

Voorganger uitnodigen?

Wilt u een buitenlandse voorganger uitnodigen in uw gemeente? Vul dan het aanvraagformulier in. Wilt u eerst meer informatie? Bel of e-mail dan naar Anja Mijnheer via wereldwijd@verrenaasten.nl of 038-42 70 412. Zij vertelt u graag wat de mogelijkheden zijn.