Boek Ontmoetingsdienst op 2 of 9 oktober!

Wat hebben we het gemist: elkaar ontmoeten, samen zingen en bidden en gevoed worden met het levende Evangelie. Gelukkig is de kerk ’s zondags weer open en ontdekken we opnieuw dat reallife ontmoetingen de onderlinge band versterken.

Mission-werk dichterbij halen

In oktober zijn er ruim 25 buitenlandse predikanten in Nederland, want van 29 september – 11 oktober 2022 organiseert Verre Naasten een Internationale Conferentie in Zwolle, samen met Hogeschool Viaa en TU Kampen | Utrecht en gefinancierd door Stichting Pharus. De komst van deze buitenlandse predikanten biedt Nederlandse kerken een uitgelezen kans om tijdens een speciale Ontmoetingsdienst onze verbondenheid met Gods wereldwijde kerk te ervaren. Speciaal voor zulke Ontmoetingsdiensten zijn de conferentiedeelnemers op zondag 2 en zondag 9 oktober beschikbaar.

Ontmoetingsdiensten

De ervaring leert dat er altijd veel belangstelling is voor een Ontmoetingsdienst. Wacht daarom niet te lang met het reserveren van een gastpredikant op 2 of 9 oktober. Aan zo’n bijzondere Ontmoetingsdienst zijn geen kosten verbonden, maar wel verwachten we dat de collecte bestemd is voor Verre Naasten, speciaal voor de training en opleiding van evangelisten wereldwijd. We zullen zorgen dat er een pakket met promotiematerialen beschikbaar is, zoals een kerkbladartikel, een collectepresentatie, machtigingskaarten en kindermaterialen.

Voorganger uitnodigen?

Wil je een buitenlandse voorganger uitnodigen in jouw gemeente? Vul dan het aanvraagformulier in. Wilt je eerst meer informatie? Bel of e-mail dan naar Anja Mijnheer via a.mijnheer@verrenaasten.nl of 038-42 70 410. Zij vertelt je graag wat de mogelijkheden zijn.