Ontmoetingsdiensten in mei: ook in uw kerk?

In al 41 kerken door heel Nederland worden op de zondagen 12 en 19 mei Ontmoetingsdiensten gehouden. Dit aantal kan zelfs nog groeien tot zo’n 50 diensten. Tijdens een Ontmoetingsdienst heb je de kans om een predikant of evangelist uit het buitenland te ontmoeten. In de meeste gevallen preekt deze voorganger (in het Engels), waarbij de preek door een tolk naar het Nederlands vertaald wordt. Ook in de rest van de dienst staat de verbondenheid met Gods wereldwijde kerk centraal.

Mission-werk dichtbij halen

Ontmoetingsdiensten zijn dan ook een uitgelezen kans voor kerkgemeenten om het wereldwijde mission-werk dichtbij te halen. Dat er in mei zoveel Ontmoetingsdiensten plaatsvinden, heeft te maken met de Internationale Conferentie die van 8 tot en met 22 mei plaatsvindt in Zwolle. Ongeveer 30 predikanten, evangelisten  en kerkleiders van partnerkerken uit allerlei landen komen twee weken naar Nederland, om kennis en ervaring uit te wisselen en samen na te denken over een aantal thema’s. De Internationale Conferentie wordt georganiseerd door Verre Naasten, in samenwerking met hogeschool Viaa en de TU Kampen.

Ontmoetingsdiensten

Het overkoepelende thema van de conferentie is: Wat kan de kerk bijdragen aan de samenleving? De buitenlandse gasten logeren bij gastgezinnen in en rondom Zwolle. Overdag volgen ze colleges en workshops en in het weekend willen we ze graag kennismaken met de kerkgemeenten in Nederland. Dat gebeurt dus tijdens een reeks Ontmoetingsdiensten.

Training en opleiding

Aan een Ontmoetingszondag zijn geen kosten verbonden. Wel vragen we van een kerk dat er een collecte gehouden wordt die ten goede komt aan de training en opleiding van evangelisten wereldwijd. Ook stelt Verre Naasten een pakket met (promotie)materialen beschikbaar, met o.m. een kerkbladartikel, collecte-presentatie, machtigingskaarten en kindermaterialen. Ook is er een nieuw lied beschikbaar, ‘De kerk van God’, dat tijdens de dienst gezongen of beluisterd kan worden. Dit lied is geschreven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Verre Naasten.

Voorganger uitnodigen?

Wilt u een buitenlandse voorganger uitnodigen in uw gemeente? Bel of mail dan naar Anja Mijnheer op: wereldwijd@verrenaasten.nl of 038-42 70 412. Zij vertelt u graag wat de mogelijkheden zijn.

De Gereformeerde Kerkbode (Groningen, Fryslân, Drenthe) besteedt in het meinummer aandacht aan de Internationale Conferentie en aan de ontmoetingsdiensten. Zes voorgangers die in Noord-Nederland preken op 12 en/of 19 mei stellen zich in dit nummer van de Kerkbode aan u voor. Lees hier het artikel.

Overzicht

Voor een overzicht van alle Ontmoetingsdiensten op 12 en 19 mei, klik op de onderstaande knop: