Ontmoetingsdiensten in mei: ook in uw kerk?

Verre Naasten organiseert al vele jaren de Internationale Conferentie (IC). Een conferentie waarbij predikanten en kerkleiders van partnerkerken uit het buitenland twee weken in Nederland bijeenkomen om kennis en ervaring uit te wisselen over Mission. Ook in 2019 is er weer zo’n conferentie, georganiseerd in samenwerking met de VIAA en TU Kampen.

Uitwisseling
De conferentie wordt georganiseerd in Zwolle en vindt plaats van 8 tot en met 22 mei 2019. Voor deze conferentie zijn, vanuit partner- en zusterker­ken, zo’n 30 predikanten en kerkleiders uitgenodigd om in Nederland kennis en ervaring uit te wisselen rond het thema ‘Resident aliens: What can churches contribute to the wellbeing of their society?’  De gasten zijn twee weken in Nederland en logeren bij gastgezinnen in Zwolle. Overdag volgen ze colleges en in het weekend willen we ze graag kennismaken met de plaatselijke gemeentes, zodat we de wereldwijde verbondenheid in Christus mogen ervaren.

Ontmoetingen op zondag 12 of zondag 19 mei
Wij willen u graag in de gelegenheid stellen om onze gasten te ontmoeten. Een uitgelezen kans voor u om hen in uw gemeente te ontmoeten en de betrokkenheid van uw gemeenteleden bij het mission-werk te versterken! Grijp uw kans!

Aan zo’n bijzondere Ontmoetingszondag zijn geen kosten verbonden, maar wel is een collecte voor de training en opleiding van evangelisten wereldwijd verplicht. We zullen zorgen dat er een pakket met promotiematerialen beschikbaar is, zoals een kerkbladartikel, een collecte-presentatie, machtigingskaarten en kindermaterialen. Verder is er een nieuw lied beschikbaar, om tijdens de dienst te luisteren of te zingen (‘De kerk van God’). Dit lied is speciaal geschreven voor het 40-jarig jubileum van Verre Naasten en komt beschikbaar als luister- of meezinglied voor de kerken.

Een gast reserveren of meer informatie, bel of mail Anja Mijnheer via: wereldwijd@verrenaasten.nl of 038-42 70 412.

Klik hier voor een overzicht van alle Ontmoetingsdiensten in mei >>