Onze aanpak

Geloof delen wereldwijd, samen met en namens de GKv, is onze missie. Om dat te bereiken, werken we samen met lokale kerken in het buitenland die daar volop mee bezig zijn en het geloof delen, in woord en daad.

Inmiddels ondersteunt de GKv programma’s van vijftig kerken en lokale instanties in ruim dertig landen wereldwijd, in samenwerking met Verre Naasten. Dit zijn programma’s waarmee lokale kerken, in hun directe omgeving, het geloof willen delen, in woord en daad! Het gaat daarbij om vijf ‘soorten’ programma’s:

  • Kerkelijk opbouwwerk
  • Evangelisatie door lokale kerken
  • Diaconale projecten
  • Training
  • Noodhulp

Deze programma’s worden ondersteund met kennis, mensen en financiële middelen. Daarbij is capaciteitsopbouw (bouwen aan sterke, zelfstandig functionerende kerken/organisaties) voor ons een belangrijk speerpunt. Daarom investeren we vooral in mensen (door training en opleiding). Zo willen we ervoor zorgen dat – in afhankelijk van onze Heer – het bereik, het effect en de duurzaamheid van het mission-werk zo groot mogelijk is!

Voor het uitvoeren van onze missie ‘geloof delen wereldwijd’ is de betrokkenheid van onze achterban onmisbaar. Het stimuleren en vergroten van die betrokkenheid is daarom voor ons ook een belangrijke doelstelling.