Onze aanpak

Geloof delen wereldwijd, samen met en namens kerken in Nederland – dat is onze missie. Om dat te bereiken, werken we samen met lokale kerken en organisaties in het buitenland die daar volop mee bezig zijn, en het geloof delen, in woord en daad.

Inmiddels ondersteunen onze Nederlandse partnerkerken allerlei programma’s van vijftig kerken en lokale instanties in ruim dertig landen wereldwijd! Dat doen zij in samenwerking met Verre Naasten. Het gaat om programma’s waarmee lokale kerken, in hun directe omgeving, in woord en daad het geloof willen delen. Daarbij kunnen vijf ‘soorten’ programma’s worden onderscheiden:

  • Kerkelijk opbouwwerk
  • Missionair werk door lokale kerken
  • Diaconale projecten
  • Training
  • Noodhulp

Effect

De Nederlandse kerken ondersteunen deze programma’s -samen met Verre Naasten- via kennis, mensen en financiële middelen. Daarbij is capaciteitsopbouw (dus: bouwen aan sterke, zelfstandig functionerende kerken/organisaties) voor ons een belangrijk speerpunt. Daarom investeren we vooral in mensen (door training en opleiding). Zo willen we ervoor zorgen dat -in afhankelijkheid van onze Heer- het bereik, het effect en de duurzaamheid van het mission-werk zo groot mogelijk is!

Achterban

Voor het uitvoeren van onze missie ‘geloof delen wereldwijd’ is de betrokkenheid van onze achterban onmisbaar. Het stimuleren en vergroten van die betrokkenheid is voor ons daarom een belangrijke doelstelling.