Oorlog in Oekraïne

Het is onvoorstelbaar wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt. Rusland is Oekraïne binnengevallen. Via de nieuwsmedia krijgen we allerlei beelden binnen. Heer, ontferm U!

Ook onze broers en zussen uit Oekraïne – met ons verbonden via Oekraïnezending – laten van zich horen, zoals ds. Sergei Nakul uit de Oekraïense hoofdstad Kiev. Toen de eerste bommen op donderdag 24 februari insloegen, kwam hij direct online. Zichtbaar aangedaan, vroeg hij ons aanhoudend te bidden. Voor onze Oekraïense geloofsgenoten, voor hun landgenoten, voor vrede… Met enige regelmaat blijft Sergei deze oproep vanuit Kiev herhalen: bid mee voor Oekraïne!

Onze hoop leeft!
Tegelijk wijst Sergei ons voortdurend op bemoedigende woorden uit de Bijbel. Zoals uit Psalm 91, die nu in een ander daglicht staan: ‘De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, noch de plaag die toeslaat midden op de dag.’ Want we mogen weten dat Jezus leeft, Hij geeft hoop!

Geven?
Wilt u een gift geven voor steun aan Oekraïne: klik hier en vermeld ‘Oekraïne’ bij ‘Opmerkingen’. Of via ons rekeningnummer NL31 INGB 0000 363600 o.v.v. Oekraïne.

Adviezen over noodhulp in Oekraïne?
Van verschillende kanten krijgen we vragen over noodhulp in Oekraïne. Allereerst is het daarbij goed te vermelden dat Verre Naasten geen noodhulp-organisatie is en dat we rond Oekraïne-noodhulp samenwerken met Oekraine Zending en het Christelijk Noodhulpcluster. Met name ZOA en Dorcas hebben veel contacten en werken professioneel. Zij weten wat nodig is, hoe je goedkoop kunt inkopen en hoe je kunt distribueren (zij hebben verschillende partners in Oekraïne, maar ook in omliggende landen). Verre Naasten gaat geen ‘spullen’ inzamelen of vervoeren. We hebben daar geen expertise in, vandaar dat we samenwerken met andere organisaties om zo krachten te bundelen.

Verder ontvingen we via het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE) van Prisma een aantal praktische adviezen die zij, in afstemming met ervaren organisaties, opgesteld hebben die relevant zijn in het geven van noodhulp in Oekraïne. Deze waardevolle adviezen zijn hier te downloaden.

Ook de website van Kerkpunt biedt een aantal handreikingen als je iets wilt doen als kerk. Zie: wat kun je doen voor Oekraïne? – Kerkpunt.

Oekraïense vluchtelingen in Nederland
Twee van onze partner-organisaties in het Nederlandse mission-werk hebben goed materiaal en info voor kerken/christenen die Oekraiense vluchtelingen helpen. Ze trekken daarin ook actief samen op. Ook werkt Stichting Gave aan een YouTube-serie ‘Oekraïners in Nederland’, waarin ze Oekraïners en Nederlanders dichter bij elkaar willen brengen. Irina Mulder (geboren en opgegroeid in Oekraïne) en Anande Schot (geboren en opgegroeid in Nederland) gaan het gesprek aan over verschillende onderwerpen die gevoelig kunnen liggen. Je vindt de de eerste afleveringen op het YouTube-kanaal van Stichting Gave, waarin o.a. gesproken wordt over de achtergrond en eetgewoontes van Oekraïners.

+ Welkom heten en omzien naar Oekraïense vluchtelingen (Stichting Gave)

+ Tips voor pastoraat voor gevluchte Oekraïners (Stichting Geloofsinburgering)