Noodhulpactie Zuidelijk-Afrika brengt ruim € 475.000 op!

De noodhulp-actie voor Zuidelijk-Afrika, in het voorjaar van 2019, heeft in totaal al ruim € 475.000 opgeleverd. Dat blijkt uit een tussenrapport. Verre Naasten, de GZB en het diaconaat van de CGK kwamen in maart in actie, nadat cycloon Idai huishield in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Partnerorganisaties in de getroffen landen riepen onze hulp in. Het gevolg was een noodhulp-actie onder de noemer van Kerken helpen Kerken – het gezamenlijke noodhulp-platform van de drie organisaties.

Gulle giften

Orkaan Idai raasde van 4 tot 21 maart 2019 over grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Er vielen honderden doden en enorme aantallen gewonden, ook raakten duizenden dakloos en hele oogsten spoelden weg. Het noodhulp-fonds Kerken helpen Kerken startte vrijwel direct met het werven van fondsen om via lokale partners noodhulp te bieden aan getroffenen. En er werd gul gegeven! Het bovengenoemde totaalbedrag – een tussenstand – bestaat onder meer uit € 33.631 aan giften die bij Verre Naasten binnenkwamen. Verder kwam € 73.062 binnen op het Kerken helpen Kerken-platform. Daar bovenop haalde de GZB in totaal € 368.334 op voor de getroffen regio.

Lokale partners

Met het totaalbedrag van € 475.027 kon (en kán) hulp geboden worden aan mensen in de getroffen gebieden. Die hulp bestond in alle gebieden uit het uitdelen van voedselpakketten en dekens – eerste levensbehoeften. Ook zijn materialen verspreid om landerijen opnieuw te bewerken en in te zaaien. Zowat de hele oogst was namelijk verloren gegaan, waardoor er de komende maanden nog voedselhulp nodig is. Pas bij de volgende oogst (voorjaar 2020) is hulp hopelijk niet meer nodig. De noodhulp wordt uitgevoerd en gecoördineerd door lokale partnerkerken en -organisaties. Zij weten wat nodig is en hoe het meest effectief hulp kan worden geboden.

Klik hier om de volledige tussenrapportage van de noodhulp-actie te bekijken >>