MENU

Oproep christelijke organisaties aan Europese politici: klimaatneutraal in 2030

Brede groep christelijke organisaties roept Nederlandse kandidaat-Europarlementariërs op tot klimaatrechtvaardigheid

Een brede groep van christelijke organisaties – waaronder Verre Naasten – heeft vandaag (dinsdag 28 mei), negen dagen voor de Europese verkiezingen, een brief gestuurd aan Nederlandse kandidaat-Europarlementariërs. Zij roepen de kandidaten op om zich ervoor in te zetten dat Europa in 2030 klimaatneutraal zal zijn, en klimaatbeleid te maken dat rechtvaardig is voor iedereen.

De brief is opgesteld door vertegenwoordigers van de Laudato Si’ Alliantie NL, GroeneKerken, A Rocha, Christian Climate Action en Micha Nederland. Hij werd ondertekend door organisaties als Missie Nederland, KNR (Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen), Raad van Kerken, verschillende goede doelen en kerkelijk leiders zoals bisschop De Korte.

‘Geïnspireerd door de christelijke traditie van zorg voor de schepping en de intrinsieke waarde van al het leven, verlangen wij naar klimaatrechtvaardigheid’, aldus de brief. ‘Wij dromen van een Europa waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en een Europa dat omziet naar onze naasten in het mondiale zuiden.’ De briefschrijvers beargumenteren waarom het streven naar een klimaatneutraal Europa in 2050 een onrechtvaardige doelstelling is. In dat geval is bovendien de kans levensgroot dat de opwarming van de aarde veel hoger uitpakt dan 1,5 graad. Daarom zouden Europarlementariërs zich ten volle moeten inzetten voor een klimaatneutraal Europa in 2030.

Initiatiefnemer Jurijn Timon de Vos van de Laudato Si’ Alliantie vertelt: ‘De ondertekenaars hebben verschillende achtergronden. Wat we delen is het besef dat de schepping niet ons bezit is, maar dat we de aarde gekregen hebben en er samen goed voor moeten zorgen. Om het met de woorden van paus Franciscus te zeggen: wij mensen zijn ten diepste één met alle schepselen. Dat brengt ook een politieke verantwoordelijkheid met zich mee. Juist op Europees niveau kan rechtvaardig klimaatbeleid een groot verschil maken. De komende paar jaar zijn daarbij cruciaal.’

De open brief is gericht aan alle Nederlandse kandidaat-Europarlementariërs die zich geïnspireerd weten door de christelijk traditie en aan alle mensen van goede wil. Met de brief hopen de initiatiefnemers te bereiken dat kandidaten zich vanuit hun persoonlijke motivatie gaan inzetten voor de toekomst van een leefbare aarde voor iedereen.