Overstromingen in India, geef voor noodhulp!

Zo’n 4,6 miljoen mensen in Noordoost-India zijn getroffen door zware regenval. Daardoor trad een groot aantal rivieren in Noordoost-India buiten hun oevers, met overstromingen tot gevolg. Duizenden gezinnen raakten dakloos. Veel bewoners van het getroffen gebied -de staten Bihar en Assam- zijn bijna al hun bezittingen kwijt. De Emmanuel Hospital Association (EHA), een partnerorganisatie van India Mission | Verre Naasten, is direct gestart met een noodhulpactie.

Belangrijkste behoeften

De zware overstromingen in Noordoost-India volgen op een periode van extreme droogte in een groot deel van India. Nu is echter de regentijd (moesson) aangebroken. Sinds eind juni viel er uitzonderlijk veel regen in Nepal en delen van India: in sommige streken tussen 125 en 215 mm – een enorme hoeveelheid. Ter vergelijking: in Nederland valt gedurende een heel jaar ongeveer 800 mm regen. Sinds de eerste overstromingen verslechterde de situatie in de regio snel. De EHA wil daarom voorzien in de belangrijkste behoeften: (droog) voedsel, veilig drinkwater, tijdelijk onderdak (dekzeilen), zeep voor de hygiëne en -waar nodig- uitkeringen. De noodhulp van de EHA omvat in ieder geval voedselhulp voor ongeveer 15 dagen aan 1000 gezinnen van ongeveer 6 mensen.

Voedselpakketten

In de voedselpakketten zit rijst, peulvruchten, zout, olie en kikkererwten. De hulp richt zich met name op de zwaarst getroffen en meest behoeftige dorpen in Bihar. In de dorpen worden vervolgens de 1000 meest behoeftige gezinnen geselecteerd. Daarbij krijgen gezinnen die zorg dragen voor iemand met een beperking of handicap voorrang. Dat geldt ook voor gezinnen uit achtergestelde groepen, bijvoorbeeld moslims en mensen uit lagere kasten.

Draag bij en bid mee!

India Mission | Verre Naasten ondersteunt de noodhulpactie van de EHA. Wilt u hieraan bijdragen? Heel graag! Giftsuggestie: één voedselpakket voor een gezin van 6 personen kost €15. In totaal  wil de EHA 1000 van deze pakketten uitdelen. U kunt uw gift overmaken naar IBAN: NL31 INGB 0000 3636 00 op naam van Verre Naasten, met vermelding Noodhulp India. Geven kan ook via de onderstaande knoppen. Wilt u een collecte aanvragen in uw kerkgemeente voor deze noodhulpactie? Dan hebben wij een PowerPoint-presentatie beschikbaar (klik hier).

Uiteraard is gebed onmisbaar voor de vele miljoenen mensen die getroffen zijn door deze natuurramp in Noordoost-India. Bidt u ook voor de noodhulpactie van de Emmanuel Hospital Association? Vraag God of hij de hulp van de EHA aan de zwaarst getroffen gezinnen in Bihar en Assam wil zegenen. Mede namens de EHA, heel erg bedankt!