Pardauga Reformed Church (C2020)

De PRC is een kerkplantingsproject in een wijk van Riga met veel studenten en pas afgestudeerden. De gemeente voert twee gemeente-overstijgende projecten uit. Eén evangelisatieproject onder buitenlandse studenten en één project om zondagschoolmateriaal te maken. De Gereformeerde kerken in Riga zijn jong en kinderrijk. Men vindt het erg belangrijk om kinderen met de Bijbel te laten opgroeien. Het materiaal is in eerste instantie bedoeld voor de drie Gereformeerde kerken in Riga, maar is nadrukkelijk ook voor alle andere protestantse kerken in Letland.