MENU

Partner in beeld: Mukhanyo Theological College breidt uit!

Eén van onze samenwerkingspartners in Zuid-Afrika is het Mukhanyo Theological College (MTC), een school met grote ambities. Het is hun wens dat het aantal christenen en kerken in Afrika groeit; in geloof en aantallen. En er is nieuws: met de financiële hulp van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten gaat MTC verder uitbreiden!

Snelle groei

Mukhanyo’s theologisch onderwijs begon in de jaren ’80 en verschafte toegankelijke theologische opleidingen voor lokale kerken met diverse christelijke achtergrond. Dit theologisch onderwijs is de laatste tien jaar enorm gegroeid, zowel in onderwijs op de campus als in “afstandsmodus” gedecentraliseerd gefaciliteerd leren in heel Zuid-Afrika. Het afstands-onderwijsprogramma, ontworpen in 2008, vorderde en breidde zelfs sneller uit dan Mukhanyo’s onderwijs op de campus. Beginnend met slechts één proeflocatie in 2009, zijn er momenteel meer dan negentig leerondersteuningsgroepen in het hele land.

Tijd voor uitbreiding

Vanwege de groei wil men nu Mukhanyo’s programma voor afstandsonderwijs verder ontwikkelen en uitbreiden. Deze uitbreiding bevat verschillende kernelementen:

  1. Ministry/ bediening: de voortzetting van het theologisch onderwijs via het programma voor afstandsonderwijs;
  2. Kwaliteit: het ontwikkelen (schrijven, redigeren, reviewen) van professionele studiegidsvideo’s;
  3. Ondersteuning: de backoffice-systemen voor distributie, beoordeling, registratie en controle;
  4. Promotie: gedecentraliseerd beheer en marketing van lokale centra.

Het doel is om meer studenten in verschillende gebieden te laten profiteren van deze online leermogelijkheid. Onder begeleiding van professionele privéleraren op locatie, wordt de kwaliteit gewaarborgd.

 

Digitalisering lesmateriaal

In 2006 is het MTC begonnen met het verspreiden van dictaten onder bijbelstudiegroepen. Dit lesmateriaal werd steeds verder ontwikkeld en wordt momenteel uitgedeeld aan meer dan negentig afstandsgroepen, voornamelijk in Zuid-Afrika. Maar ook tien studiegroepen in andere Afrikaanse landen maken hier gebruik van. De lesbrieven werden studiegidsen en lezingen op dvd, onder meer dankzij projectfinanciering in het afgelopen decennium van donateurs als Woord en Daad en Verre Naasten.

De verwachting was dat de meeste fasen van dit proces eind 2022 afgerond zouden kunnen zijn, maar het is duidelijk geworden dat het proces veel groter is, omvangrijker en ingewikkelder dan aanvankelijk gedacht. Dit komt ook omdat er steeds meer aanvullende modules, keuzevakken en ander leermateriaal werden ontworpen en toegevoegd aan de lijst met modules. Bovendien is de vraag naar en het potentieel van deze programma’s (met name Higher Certificate for Bible Teaching en Higher Certificaat for Church Ministry) gegroeid.

Huidige project

Het huidige project is een voortzetting en verbreding van Mukhanyo’s lopende afstandsprogramma. Dit programma heeft zichzelf bewezen als een effectief model voor decentraal theologisch onderwijs en zal het programmaontwerp dus niet veranderen. Het is eerder de bedoeling dit model verder te laten groeien door: verbetering van de kwaliteit van het lesmateriaal, uitbreiding van de regionale programmacoördinatie en door invoering van betere ondersteuningssystemen.

Doel voor de komende tien jaar

Het programma voor afstandsonderwijs bedient momenteel ongeveer 750 studenten die studeren aan 93 leerondersteuningscentra. Per maart 2022 hebben in totaal 115 studenten met succes een kwalificatie hoger onderwijs afgerond via de afstandsonderwijsprogramma’s van MTC.

Het doel voor de komende tien jaar is om te zien dat tenminste drieduizend getrouwe christenen met succes een Mukhanyo-kwalificatie voor hoger onderwijs voltooien, zodat ze kunnen dienen binnen verschillende kerken in hun eigen lokale gemeenschappen in Zuid-Afrika.

Download bovenstaand kerkbladartikel hier