MENU

Partner in beeld: Mukhanyo Theological College

Eén van onze samenwerkingspartners in Zuid-Afrika is het Mukhanyo Theological College (MTC), een school met grote ambities. Hun wens is dat het aantal christenen en kerken in Afrika groeit; in geloof en aantallen. Daarom is hun missie: goed onderwijs voor christenen in Afrika. Momenteel zijn we – met financiering van Stichting Pharus – betrokken bij de opstart van een dependance in Durban.

Relevant christen-zijn

In KwaMhlanga – in het noorden van Zuid-Afrika, vlakbij Pretoria – staat de hoofdvestiging van het Mukhanyo Theological College (MTC). De plek waar het in 1994 allemaal begon. Meer dan 25 jaar later is Mukhanyo uitgegroeid tot een bijbelgetrouw college dat opleidingen biedt voor kerkelijke leiders en andere christenen op verschillende disciplines en onderwijsniveaus, o.a. theologie en lerarenopleiding. Daarbij wordt sterk ingestoken op relevant christen- en kerk-zijn in de eigen maatschappij; hoe kun je in woord en daad het geloof delen met anderen?

Voor het realiseren van haar missie heeft het MTC drie duidelijke speerpunten in haar onderwijs:

  • Praktische vorming en onderwijs voor christenen; over de inhoud, boodschap en toepassing van het Evangelie in persoonlijk leven en in de directe omgeving;
  • Opleiden en toerusten in christelijk leiderschap; in kerk en samenleving;
  • Ondersteunen van kerken bij het opzetten van missionaire en diaconale projecten in hun directe omgeving.

Studenten

MTC bood in 2021 theologisch onderwijs aan 1.150 studenten, op verschillende niveaus. Een kleine 400 studenten studeert op één van de vijf fysieke locaties (KwaMhlanga, Johannesburg, Rustenburg, Pretoria en Durban), daarnaast volgen 700 studenten afstandsonderwijs. Dat is online onderwijs, in combinatie met klassikaal onderwijs en persoonlijke begeleiding op allerlei plekken in het land. Zo leidt onze samenwerkingspartner Kind Christian Outreach Trust in Port Shepstone via deze aanpak 72 Zulu-sprekende kerkleiders op, verdeeld over 10 groepen. Afgelopen maart studeerden er maar liefst 115 bachelor-studenten af: het hoogste aantal afgestudeerden in de geschiedenis van Mukhanyo. Een zegen!

Steun door Zuid-Afrika Mission

Sinds 2010 geven we steun voor verschillende projecten van het Mukhanyo Theological College. Zo ondersteunden we de opstart van het zogenaamde English Teaching College in Pretoria: een christelijke, Engelstalige lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Ook financierden we nieuw- en verbouwprojecten op de campussen in KwaMhlanga en Johannesburg, waardoor meer studenten de opleidingen van de school kunnen volgen. Op dit moment ondersteunen we de ontwikkeling van verschillende lesprogramma’s (Bijbellessen en Kerkleiding). Dit materiaal is breed inzetbaar en komt de onderwijskwaliteit ten goede.

Daarnaast ondersteunen we – met financiering door Stichting Pharus – de opstart van een dependance in Durban, aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het idee is dat onze driejarige financiële steun (2020-2022) als vliegwiel fungeert om de MTC-locatie in Durban te starten (Durban Advanced Learning Centre). Dat betekent dat de bijdragen die via studenten binnenkomen een steeds groter onderdeel van de totaalbegroting vormen, en de bacheloropleiding na drie jaar steun op eigen benen kan staan. Ondanks corona lukt het de staf in Durban om studenten te trekken, zowel voor de bacheloropleiding als de eenjarige opleiding.

Opleidingsmanager David Coppola vertelt: “Van de 17 studenten die we nu hebben, doen 11 studenten het bachelor-programma en 6 de eenjarige opleiding. Het aanbieden van deze eenjarige opleiding, naast ons bachelor-programma, blijkt een goede keuze.
Uitgesplitst in leerjaren betekent het dat we nu 7 eerstejaars studenten hebben, 6 tweedejaars en 4 derdejaars. Deze groei van meer dan 50% over twee jaar, is misschien minder dan verwacht, maar het is onze ervaring dat een nieuwe theologieopleiding langzaamaan aan vertrouwen wint. Je moet bewijzen dat je geen eendagsvlieg bent, vooral in zo’n seculiere en heterogene stad als Durban. Ik investeer daarom heel bewust in het ontmoeten van voorgangers in de omgeving om hen te informeren over ons nieuwe Mukhanyo-centrum en Mukhanyo in het algemeen.”

Gebedspunten

Recent ontvingen we een aantal gebedspunten van de Mukhanyo-staf. Bid en dank je mee?

  • Mukhanyo heeft veel om dankbaar voor te zijn het afgelopen jaar. Er is een flinke groei in aantal en bekwaamheid van studenten. Zo studeerden afgelopen maart 115 bachelor-studenten af, het grootste aantal tot nu toe! Bid mee dat deze studenten een vruchtbare plek mogen vinden binnen de kerken;
  • Bid voor de docenten en studenten. Voor enthousiasme, doorzettingsvermogen, plezier en wijsheid in het werk;
  • Bid dat de nieuwe fondsenwervingsstrategie zijn vruchten af mag werpen en dat Mukhanyo verder kan uitbreiden;
  • Er zijn grote ambities: een verdubbeling van locaties in Zuid-Afrika en uitbreiden naar omliggende landen. Bid voor wijsheid voor de juiste koers en strategie voor Mukhanyo.