MENU

Partner in beeld: Nakekela Christian Community Centre

Het Nakekela Christian Community Centre in Zuid-Afrika biedt curatieve en palliatieve zorg aan mensen die leven met hiv/aids of tuberculose. Dit doen ze vanuit een christelijke levensovertuiging waarbij ze patiënten thuis bezoeken, 24-uurs medische zorg bieden in de kliniek en door het geven van fysiotherapie. En dat heeft grote invloed op (jonge) levens!

Tijdens een van hun visites kwamen de thuiszorgmedewerkers van Nakekela een jongeman tegen. Hij heeft al sinds zijn geboorte hiv, maar zijn moeder heeft dat al die jaren voor hem verzwegen. In het geheim heeft ze hem medicatie toegediend, zodat hij niet ziek zou worden. Toen hij er op 17-jarige leeftijd achter kwam, was hij woedend op zijn moeder. Hij stopte met school en ging drugs gebruiken. De thuiszorgmedewerker van Nakekela zocht hem op en bemoedigde hem met de woorden uit Jozua 1: 5: “Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.” De jongen werd geraakt door deze tekst en vroeg om hulp. Door de thuiszorgmedewerker is hij doorverwezen naar maatschappelijk werkers en nu krijgt hij passende hulp.

Trainingen en voorlichting

Het stigma is groot als het gaat om hiv/aids in Zuid-Afrika. Veel mensen durven er niet voor uit te komen dat ze de ziekte hebben en nemen daarom hun medicatie niet in. Op deze manier wordt de ziekte onbedoeld verspreid. Uit statistieken blijkt dat ongeveer 8,2 miljoen Zuid-Afrikanen hiv hebben, dat is 13,7% van de bevolking. Nakekela verzorgt gemeenschapstrainingen waarbij ze voorlichting geven over het bestrijden van stigmatisering van hiv/aids in gemeenschappen, scholen en kerken.

Mooie resultaten in 2022

Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten steunt het Nakekela Christian Community Centre in Zuid-Afrika. In 2022 werden er, met steun van Stichting Pharus, nieuwe activiteiten ontplooid, zoals het opzetten van een wasserij, een groentekwekerij en een naaiatelier. Het doel is om hiermee meer in eigen inkomsten te kunnen voorzien.
Daarnaast zijn er 110 patiënten in de kliniek verzorgd en zijn er 6.064 huisbezoeken gebracht. Ook worden er Dare-training voor jongens en de Dignity-training voor meisjes gegeven, waarin onderwerpen als identiteit, levensdoelen, en wie ze zijn in de ogen van God centraal staan. Hiermee willen ze de jeugd helpen om steviger in het leven te staan en toe te rusten om als christen te leven.

Download hier het kerkbladartikel