Piet Hummelen: praktische realist, met oog voor mensen

Aan het rijke leven van Piet Hummelen op deze aarde is de afgelopen week een einde gekomen. We herinneren hem als een zeer betrokken mee-bidder, mee-lever en mee-denker, alhoewel de mist van dementie zijn scherpe geest de laatste jaren bedekte.

Na zijn studie in Wageningen heeft Piet in Suriname gewoond en gewerkt en ook in Indonesië, in het landbouwonderzoek (rijst). In zijn Indonesische periode had hij veel contact met de uitgezondenen, en ook wel met werkbezoekers uit Nederland. Hij probeerde ze een portie realiteitszin bij te brengen, wat soms geen overbodige luxe was…  Goed luisteren en in de context plaatsen, was steeds zijn devies.

Piet heeft zich ook ingezet voor het werk van Verre Naasten, eerst als deskundig lid van de Landbouwraad en later binnen het algemene bestuur. Gepromoveerd op de rijstboorder (de rups van de rijstvlinder), maar bepaald geen eenzijdige theoreticus. Piet was juist een praktisch bestuurder, met oog voor de werkers in het veld. Daarbij denken we dan natuurlijk ook aan het overlijden van Peter Ensing op Papoea. Meteen liet Piet in Nederland alles uit zijn handen vallen en vertrok naar Papoea. Om er te zijn en te ondersteunen, ook bij alles wat er dan geregeld moet worden.

Christen-zijn, ook in een andere cultuur en samenleving, was voor Piet een belangrijk aspect. Samen met Ko Joosse organiseerde hij bijeenkomsten voor mensen die zich oriënteerden op werken in het buitenland, met name in het ontwikkelingswerk, maar ook vanuit het bedrijfsleven. Piet werd ook ingeschakeld bij lessen tijdens de voorbereidingsperiode van toekomstige uitgezondenen binnen ons mission-werk. Waarbij hij erop hamerde dat we als Nederlanders niet zomaar onze manier van doen mochten vergelijken met wat we elders zagen, en er dan ook meteen een oordeel over klaar zouden hebben. Maar dat we eerst maar eens goed het geheel moesten bekijken. Want wereldwijd hebben mensen een goede reden voor wat ze doen. En dat onze manieren van doen ook wel gebaat zijn bij een zekere relativering. Die les is een les van alle tijden en zullen we elke keer weer moeten leren. Verder is Piet ook nog jarenlang één van de voorlichters geweest, waarbij hij zijn enthousiasme voor de betekenis van het werk én de mensen en hun cultuur overbracht.

Met het overlijden van Piet Hummelen is een markante persoon niet meer onder ons. We wensen zijn vrouw Hinke, kinderen en verdere familie en vrienden Gods troost en nabijheid toe in deze periode van terugkijken, met verdriet én dankbaarheid.

Op de foto hierboven is Piet Hummelen de 2e persoon van links.