MENU

Prachtopbrengst decemberacties

Terugkijkend op 2022 laat een zeer turbulent jaar zien.
De oorlog in februari gaf de uitdaging kunnen we blijven helpen en hoe? Het in allerijl opgestarte hulpfonds is nog gevuld, in totaal is daar een bedrag van € 327.750,– op gestort.

In de maand december is er alleen al voor de generatoren actie € 77.000,– binnengekomen. Lees het aparte verslag van de reis die we maakten om de generatoren te brengen.
We hebben ook royaal uitgegeven aan noodhulp een bedrag van € 199.000,–.

Ook voor de kerstactie is er een prachtig bedrag binnengekomen € 10.500,–  en dat is vandaag verdeeld over de kerken.

Hartelijk dank voor de zeer royale giften. Laten we vooral blijven bidden voor een einde aan de oorlog en vrede en vrijheid voor de Oekraïners! Onze God is machtig, almachtig zelfs, ook in 2023.