Privacy statement

Privacy statement Verre Naasten

Stichting Verre Naasten en de regionale samenwerkingsverbanden (hierna te noemen Verre Naasten) vinden jouw privacy belangrijk. Verre Naasten waardeert het vertrouwen dat je in ons stelt en informeert je graag over de veiligheid en privacy van je persoonlijke gegevens. In dit Privacy statement legt Verre Naasten uit welke persoonsgegevens wij en hoe wij die gebruiken. Ook leggen wij uit hoe jij bepaalt welke gegevens wel en niet gedeeld mogen worden en hoe je gegevens kan opvragen, inzien, aanpassen of verwijderen.

Verre Naasten houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Stichting Verre Naasten
Postbus 499
8000 AL Zwolle

Persoonsgegevens die Verre Naasten verzamelt

Verre Naasten verzamelt persoonsgegevens van websitegebruikers en van donateurs en registreert die. Voorbeelden van persoonsgegevens die Verre Naasten registreert zijn: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, geslacht, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer,  geboortedatum, IBAN rekeningnummer, IP-adres, lidmaatschap kerkgenootschap.

Verre Naasten gebruikt de door jouw verstrekte gegevens om:

  • Je donatie te kunnen verwerken
  • De relatie met jou te onderhouden
  • Validatie voor onszelf en/of derden uit te voeren
  • Nieuwe fondsen te werven
  • Te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving
  • De website van Verre Naasten te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren

(NB: De persoonsgegevens van kinderen tot 16 jaar worden alleen verzameld en geregistreerd na uitdrukkelijke toestemming van één van de wettelijke vertegenwoordigers.)

Verre Naasten streeft ernaar om je gegevens actueel te houden. Als je merkt dat de gegevens niet juist zijn, dan stelt Verre Naasten het op prijs als je ons hierover informeert, zodat we het kunnen aanpassen.

Als je wilt weten of alle gegevens die Verre Naasten heeft geregistreerd juist zijn, dan kun je om een opgave vragen van de persoonsgegevens die we van jou hebben geregistreerd. Verre Naasten zal je binnen vier weken een overzicht van deze gegevens verstrekken.

Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, dan kun je contact opnemen om correcties door te geven of om de gegevens te verwijderen.

Aanvullende gegevens bij sollicitatie:
Daarnaast worden bij (online) sollicitaties aanvullende gegevens gevraagd zoals CV-gegevens en andere gegevens die voor Verre Naasten relevant zijn voor een sollicitatie. De gegevens die je in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om je verzoek te kunnen beantwoorden of je sollicitatie te kunnen beoordelen. Indien de sollicitatie leidt tot een afwijzing worden de gegevens uiterlijk vier weken na de afwijzing vernietigd. Indien de sollicitatie leidt tot een dienstverband, dan gelden de afspraken zoals vastgelegd in een intern document welke verstrekt zal worden bij de indiensttreding.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van je gegevens:
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kan Verre Naasten je vragen om je te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dan vragen wij om een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. Je kan deze vinden in de instellingen van je browser.

Behandeling van gegevens:
Verre Naasten garandeert dat we zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan. Voor de uitvoering van  (fondsenwervende) activiteiten maakt Verre Naasten gebruik van zorgvuldig geselecteerde leveranciers (dataverwerkers). Persoonsgegevens worden door Verre Naasten nooit aan anderen gegeven of verkocht voor commerciële doeleinden.

De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

E-mail
Indien je als donateur, vrijwilliger of websitebezoeker je e-mailadres aan Verre Naasten geeft, wordt per e-mail op de hoogte gehouden van diverse activiteiten, projecten en producten van Verre Naasten. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor e-mails door de link te gebruiken die je onderaan elk e-mailbericht vindt.

Gebruik van foto’s en video’s
Verre Naasten maakt bij acties, evenementen en kerkdiensten regelmatig foto’s en video’s die wij gebruiken om onze achterban over deze activiteiten te informeren. Indien je op de website of op social media een foto van jezelf hebt gezien en hier bezwaar tegen hebt, kun je dit kenbaar maken. Wij zullen het betreffende materiaal dan aanpassen of verwijderen.

Verre Naasten en andere websites
Op de website van Verre Naasten vind je op meerdere plekken links naar websites van andere organisaties. Verre Naasten is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze sites omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die je bezoekt.

Beveiliging
Verre Naasten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die je achterlaat en de verwerking ervan. De website van Verre Naasten wordt gehost bij Antagonist B.V. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van je computer worden opgeslagen. Verre Naasten maakt gebruik van cookies. Wanneer je onze website bezoekt worden cookies op je computer opgeslagen.

Tracking en profielen
Als Verre Naasten vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateursprofielen maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en het gedrag van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment en willen de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Verre Naasten maakt op haar website gebruik van cookies. Lees hier meer over in ons Cookie statement.

Vragen:
Als je nog vragen hebt over het Privacy statement van Verre Naasten, dan kun je ons bellen of een e-mail sturen naar info@verrenaasten.nl.

Wijzigingen:
Verre Naasten kan het Privacy statement op ieder moment wijzigen. Op deze plaats kun je steeds het actuele Privacy statement vinden.

Laatste wijzigingsdatum: 19 augustus 2021