MENU

Brazilië

Brazilië is het grootste land van Zuid-Amerika en een van de grootste landen ter wereld. Het is een land van uitersten. Het land kent verschillende klimaten en landstreken. Cultureel gezien is er een groot verschil tussen stammen die in de regenwouden leven en de stadsbevolking die leeft in enorme metropolen zoals die van Rio de Janeiro en Sao Paulo. Ook is er een grote kloof tussen arm en rijk.

In Brazilië ondersteunt Drenthe Mission | Verre Naasten twee partnerkerken: de Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) en Igreja Reformada do Brasil (IRB). Deze kerken proberen in deze ingewikkelde context een verschil te maken.

« Terug naar Projecten en partners

Igreja Presbiteriana do Brasil

De Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) is een kerk van bijna een miljoen leden. De IPB bestaat 150 jaar en is gesticht door zendelingen uit de Verenigde Staten. De kerk heeft veel ervaring met kerkplanting. Nieuwe gemeenten beginnen op hun beurt ook weer nieuwe gemeenten.

Lees meer

Igreja Reformadas do Brasil

De Igrejas Reformadas do Brasil (IRB) vormen een klein kerkverband dat is ontstaan uit zending vanuit de GKv en zending vanuit kerken in Canada. Momenteel zijn er 12 gemeenten. Vanuit de Canadese kerken zijn er nog zendelingen werkzaam in Brazilië.In het verleden zijn er vanuit de kerk van Assen-Zuid zendelingen naar Brazilië gestuurd. Een aantal van hen heeft gewerkt in de stad Curitiba, in de wijk Colombo. In die tijd groeide de gemeente daar. Na vertrek van de zendelingen, daalde het ledenaantal. De paar mensen die trouw bleven zijn vele jaren bediend door predikanten uit andere gemeenten van de IRB.

Lees meer
Steun kerken in Brazilië