MENU

Igreja Presbiteriana do Brasil

De Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) is een kerk van bijna een miljoen leden. De IPB bestaat 150 jaar en is gesticht door zendelingen uit de Verenigde Staten. De kerk heeft veel ervaring met kerkplanting. Nieuwe gemeenten beginnen op hun beurt ook weer nieuwe gemeenten.

Er zijn ook gemeenten die al langer bestaan, maar waar het minder goed mee gaat. Deze gemeenten krijgen speciale aandacht (genaamd revitalisering) van de IPB. Sinds 2001 ondersteunt Drenthe Mission | Verre Naasten kerkplantingsprojecten in de zuidelijke staat Rio Grande do Sul (RS).

Gaucho’s

Volgens een onderzoek is het percentage protestanten in RS minder dan 5%. De rooms–katholieke traditie heeft sterke sporen nagelaten in de cultuur. Deze traditie werd gevestigd door de Portugese en Spaanse kolonisten en is versterkt door de komst van Italiaanse, Duitse en Slavische immigranten in de 19e eeuw. Deze bevolking is conservatief met betrekking tot religie. Daarmee gepaard gaat dat de Gaucho’s (bevolking van RGdS), van nature een sterke weerstand hebben tegen alles wat van buitenaf komt. Ze beschouwen dit als een bedreiging voor hun gevestigde tradities. Sterke familiebanden maken dat diegenen die nieuwe invloeden binnenbrengen, onder druk van familie komen te staan. In Brazilië staat de staat Rio Grande op de derde plaats als het gaat om de groei van het spiritisme.

Kerkplanting

Eén en ander was voor de IPB aanleiding om in deze staat een zendings- en kerkplantingsproject te starten. Het project is in 1998 gestart. De eerste drie zendelingen hebben zich begin 2000 op hun posten gevestigd. Momenteel werken er twintig zendelingen in middelgrote steden in RGdS, waarvan er 12 voor zo’n 50 % financieel worden ondersteund door Drenthe Mission. Na een periode van tien jaar werd de eerste gemeente binnen het kerkplantingsproject zelfstandig. In de jaren daarna zijn er nog eens vijf gemeenten verzelfstandigd en op dit moment zijn er ook verschillende kerken die snel groeien en in de komende jaren zelfstandig kunnen worden.

inzegening kerkplantersechtpaar

Toerusting

Naast kerkplanting werken we aan toerusting. Eens per zes maanden komen de kerkplanters uit heel Rio Grande do Sul samen met mensen uit hun gemeenten bijeen voor een training van drie dagen. Tijdens deze training wordt nieuwe informatie aangeboden en reflecteren de teams op hun eigen situatie. Ze leren van elkaars ervaringen, en maken telkens een plan voor zes maanden, vanuit een bredere visie voor het werk in de stad waar de gemeente zich bevindt.

« Terug naar Projecten en partners
Steun kerkplanting en toerusting in Brazilië