MENU

Igreja Reformadas do Brasil

De Igreja Reformadas do Brasil (IRB) is een klein kerkverband dat is ontstaan uit zending vanuit de GKv en zending vanuit kerken in Canada. Momenteel zijn er 12 gemeenten. Vanuit de Canadese kerken zijn er nog zendelingen werkzaam in Brazilië.

In het verleden zijn er vanuit de kerk van Assen-Zuid zendelingen naar Brazilië gestuurd. Een aantal van hen heeft gewerkt in de stad Curitiba, in de wijk Colombo. In die tijd groeide de gemeente daar. Na vertrek van de zendelingen, daalde het ledenaantal. De paar mensen die trouw bleven zijn vele jaren bediend door predikanten uit andere gemeenten van de IRB.

Armoede en drugs

De gemeente ligt in de wijk São Gabriel, in de burgerlijke gemeente Colombo (stadsregio van Curitiba – Paraná). Veel mensen in Colombo behoren tot de lagere inkomensgroepen hebben te maken met de gevolgen van drugshandel.

Revitalisering

In 2013 heeft de IRB gemeente van Maragogi, die de supervisie van Colombo op zich heeft genomen, een ondersteuningsverzoek ingediend bij Drenthe Mission voor een revitaliseringproject. Drenthe Mission heeft deze aanvraag gehonoreerd. Het plan was om in een vijftal jaren te komen tot een gemeente die zichzelf weer in stand kan houden zowel qua ambten als financieel. Doorgaande toerusting is daarbij als voorwaarde besproken: op verschillende manieren hopen we met de IRB te werken aan het uitwisselen van informatie (met onder andere de IPB), het deelnemen aan cursussen en het stimuleren van de reflectie op het eigen gemeente-zijn van de gemeente in Colombo.

Heldere uitleg

Pastor Adriano kwam in februari 2014 aan in Colombo. In 2014 was er een groep van 25 mensen in meer of mindere mate betrokken op de gemeente (leden en bezoekers). In 2019 is dat een groep van 54 mensen. Er is veel aandacht voor heldere uitleg van de bijbel. Er zijn veel kerken in Brazilië waar dat in veel mindere mate gebeurd (veel aandacht voor beleving van de leden). Door de leden van de gemeente in Colombo wordt dit gewaardeerd. Naast pastor Adriano is er tegenwoordig ook een diaken: Luís. Er wordt gewerkt aan de opleiding van meer leiders.

« Terug naar Projecten en partners