MENU

Congo

Democratische Republiek Congo is een groot land in Afrika. Het is zo’n 56 keer groter dan Nederland. Ondanks de enorme voorraad aan bodemschatten, is Congo helaas een van de armste landen ter wereld. Het land kent een zeer bloedig verleden en wordt nog steeds geteisterd door conflicten, ziekten en verkrachtingen. In Congo noemt meer dan 70% van de bevolking zichzelf christen en het overgrote deel van hen hoopt op een positieve verandering.

Utrecht Mission | Verre Naasten ondersteunt een aantal projecten in Congo.

Wycliffe Bijbelvertalers in Oost-Congo

Oost-Congo wordt al jaren geteisterd door aanhoudende conflicten tussen milities. In 2019 kwam daar nog een grote Ebola-epidemie bij. De achterdocht van de bevolking naar de overheid en hulpverlening is groot. In deze context werken bevlogen christenen aan de vertaling van de Bijbel in lokale talen. Daarnaast studeert een aantal vertalers in spe aan de universiteit. Zij hopen zo spoedig mogelijk hun steentje bij te dragen in het verspreiden van het evangelie in de eigen taal. Utrecht Mission | Verre Naasten ondersteunt hen daarbij.

Theologisch onderwijs

Veel Congolese voorgangers hebben geen theologische opleiding gehad. Regulier theologisch onderwijs is meestal niet te combineren met het dienen in de gemeente en internet is helaas nog maar mondjesmaat doorgedrongen in Congo. Utrecht Mission | Verre Naasten is daarom continu op zoek naar methoden voor toerusting van kerkleiders die voor hen toegankelijk en betaalbaar zijn. Vanuit de stad Lubumbashi is verschillende jaren met een leiderschapstraining gewerkt. Dat heeft erg goed uitgepakt. Inmiddels helpt onze partner in Lubumbashi de voorgangers aan meer theologische kennis door flexibel onderwijs.

United Reformed Church of Congo

De United Reformed Church of Congo (URCC) wil in het enorm grote en moeilijke Congo het ware evangelie uitdragen. De URCC bestaat uit zo’n 200 gemeenten en vele evangelisatieplekken verspreid over het gehele land. Er is grote behoefte aan goed opgeleide ambtsdragers voor al deze gemeenten. De URCC heeft een eigen theologische school en wil door middel van conferenties de eenheid bevorderen. Ook geeft ze veel aandacht aan toerusting van mannen, vrouwen en jeugd in de kerk, om het evangelie handen en voeten te geven in het dagelijkse leven. In iedere lokale kerk worden activiteiten gestimuleerd om op een productieve manier bezig te zijn en zodoende verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling. In drie regio’s vindt ook evangelisatie per radio plaats.

« Terug naar Projecten en partners
Steun onze partners in Congo