MENU

Emmanuel Hospital Association

In verschillende arme (plattelands)gebieden van India werkt de Emmanuel Hospital Association (EHA), een koepelorganisatie van rond de 20 christelijke ziekenhuizen, aan verbetering van de levensomstandigheden door middel van zo’n 40 community-projecten. Liefdevol zetten werkers van de EHA zich in voor hun naasten, om zo in woord en daad te getuigen van Jezus’ liefde. India Mission | Verre Naasten ondersteunt dit werk.

Samenwerking

Samen met mensen die in de omgeving wonen en leven wil EHA zich blijven focussen op activiteiten die gericht zijn op een betere gezondheid- en voedingstoestand, anticiperen op klimaatverandering, voorbereiden op rampen, capaciteitsversterking, trainingen (voor groepen, boeren, gezondheidswerkers), adequate en duurzame landbouw en het faciliteren van dorpsgroepen in het opvragen van hun rechten (bij overheden).

Voedselzekerheid voor de Malto’s

Eén van de projecten van de EHA richt zich op de Malto bevolking, een hele kleine stam waarvan de leden, ondanks verbeteringen die al bereikt zijn, nog steeds behoren tot de armste en meest ongezonde mensen van de regio. Het project streeft naar betere landbouwpraktijken, een betere sociale zekerheid voor de kwetsbare groepen en capaciteit om alternatieve middelen van bestaan te ontwikkelen. Het project werkt samen met de lokale kerkjes in deze dorpen, en gaat uit van het Prem Jyoti Community Hospital, een klein EHA-ziekenhuis in de regio, met 30 bedden.

« Terug naar Projecten en partners