MENU

Emmanuel Hospital Association

In verschillende arme (plattelands)gebieden van India werkt de Emmanuel Hospital Association (EHA), een koepelorganisatie van 20 christelijke ziekenhuizen, aan verbetering van de levensomstandigheden door middel van zo’n 40 community-projecten. Liefdevol zetten werkers van de EHA zich in voor hun naasten, om zo in woord en daad te getuigen van Jezus’ liefde. India Mission | Verre Naasten ondersteunt dit werk.

Samen met kerken

Samen met lokale kerken wil EHA blijven focussen op activiteiten die gericht zijn op een betere gezondheid- en voedingstoestand, anticiperen op klimaatverandering, voorbereiden op rampen, capaciteitsversterking, trainingen (voor groepen, boeren, gezondheidswerkers), adequate en duurzame landbouw en het faciliteren van dorpsgroepen in het opvragen van hun rechten (bij overheden).

Voedselzekerheid voor de Malto’s

De Malto’s zijn een zeer kleine stam in India. Ze wonen verdeeld over 20 dorpen in drie districten (Barhait block, Sahibgani district en Jharkhand state) in het noorden van India, ‘links’ van Bangladesh. Hoewel hun situatie de afgelopen jaren is verbeterd, behoren de Malto’s nog steeds tot de armste en meest ongezonde mensen van de regio. Het huis van een Malto-familie is vaak een hut van modder en/of bamboe. Er is geen stromend water of elektriciteit. Hun dorp ligt gemiddeld op twee uur lopen vanaf een doorgaande weg en er zijn geen scholen of gezondheidsposten. Minstens één familielid lijdt aan malaria en een kwart van de kinderen sterft jonger dan vijf jaar. Meisjes trouwen op hun 16e en krijgen al snel daarna hun eerste kind. Eén op de acht baby’s overlijdt binnen een jaar. De bodem waarop de Malto’s leven bestaat uit rotsachtig terrein. Er is sprake van terugkerende droogte en onregelmatige regenval. Dit maakt de landbouwpraktijken tot een moeilijke en onzekere bezigheid.

Eén van de projecten van de EHA richt zich op deze stam. Het project streeft naar betere landbouwpraktijken, een betere sociale zekerheid voor de kwetsbare groepen en capaciteit om alternatieve middelen van bestaan te ontwikkelen. Het project werkt samen met de lokale kerkjes in deze dorpen, en gaat uit van het Prem Jyoti Community Hospital, een klein EHA-ziekenhuis in de regio, met 20 bedden.