MENU

Kerken in Darjeeling

In het Noordoosten van India, aan de voet van het Himalaya-gebergte, werkt India Mission | Verre Naasten samen met een enthousiaste, missionaire kerk die in woord en daad getuigt van Gods liefde. Deze groep kerken is in de afgelopen decennia gegroeid tot 40 gemeenten. Dit komt mede door de vrucht van het evangelisatiewerk van de missionaire vleugel van deze kerken. Zo’n 30 evangelisten werken voor deze organisatie in India, Nepal en Bhutan.

Projecten

India Mission | Verre Naasten ondersteunt meerdere projecten van dit kerkverband. Bijvoorbeeld de evangelisten die werken via de missionaire organisatie van de kerk. Zij stichten nieuwe fellowships en die worden op termijn weer nieuwe gemeenten binnen het kerkverband.

Ook is er een intern opleidingscentrum van de PFCC (Presbyterian Free Church Council) in Kalimpong. Zij verzorgen laagdrempelige cursussen voor evangelisten, predikanten en kerkleden (van verschillende kerken in de regio). In de afgelopen jaren is er een samenwerking geweest met de Timothy Leadership Training en 3DM. Deze methodieken worden nu ingezet in andere regio’s waar de kerk werkzaam is. Naast deze trainingen wordt een theologische opleiding verzorgd, samen met een bijbelschool in Pune. Om onze broers en zussen te helpen dit goed vorm te geven, hebben wij bijgedragen aan het realiseren van een gebouw dat hiervoor nodig is.

Evangelisatiefilms en tv-programma’s

Er wordt ook gewerkt aan de productie van evangelisatiefilms en televisieprogramma’s. In de afgelopen jaren heeft India Mission | Verre Naasten diverse projecten ondersteund, zoals het maken van een film, de aanschaf van apparatuur voor de studio en het verbeteren van de studio. Daarnaast draagt India Mission | Verre Naasten bij aan de bouw van kerkgebouwtjes en een multifunctioneel centrum, waar activiteiten voor kerkleden belegd kunnen worden.

« Terug naar Projecten en partners