MENU

Kerken in Manipur

Van zeven families in 1979, tot ruim 12.000 gemeenteleden nu. Dat is hoe hard de kerk groeit in Noordoost-India. De kerken in deze regio zetten zich heel actief in voor evangelisatie. Zo werken er 55 evangelisten in vijf staten in Noordoost-India én in buurland Myanmar.

Ook wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden in Noordoost-India, door een uitgebreid, integraal landbouw- en inkomensprogramma voor ruim 22.000 arme boerengezinnen.

Ondersteuning kerkelijke leven

India Mission | Verre Naasten ondersteunt deze kerken onder andere door de kwaliteit van het kerkelijke leven te verbeteren door te werken aan discipelschap. Dit willen ze bereiken door organisatieontwikkeling, mission, versterking van de organisatorische kant van de kerk, aandacht voor mannen, vrouwen, jongeren en kinderen in de kerk.

Bij organisatieontwikkeling gaat het om zowel renovaties van kerkgebouwen als capaciteitsversterking via bijvoorbeeld netwerken en het bijwonen en organiseren van conferenties en trainingen voor kerkleiders. Mission draait voor hen om evangeliseren en zaadjes van het geloof verspreiden. Ze vinden het essentieel in hun kerk-zijn om met de boodschap van Jezus Christus zoveel mogelijk mensen te bereiken. Alle leden dragen bij in de kosten en India Mission | Verre Naasten ondersteunt waar mogelijk. De vrouwengroepen zijn zeer actief in hun gemeenten en samenleving, onder andere door gebedsbijeenkomsten, Bijbelstudies, maar ook door fondsenwerving voor evangelisten.

Kinderen en jongeren

De kerk vindt de kinderen en jongeren in de gemeenten en hun geloofsopvoeding zeer belangrijk, en geeft veel aandacht aan hen. De jongerengroepen zijn zeer actief in de music ministry: evangeliseren via muziek en begeleiden in kerkdiensten. Ook ontwikkelen ze bijbelstudiemateriaal voor de jongeren en wordt gezamenlijk Bijbelstudie gedaan. Ook de jongeren werven fondsen voor evangelisten door verkoop van hun cd’s en door veel andere activiteiten. Er is veel aandacht voor de kinderen door middel van zondagscholen, kampen en andere geloofsactiviteiten.

Kennisuitbreiding

Ook wordt er vanuit de kerken hard gewerkt aan kennisuitbreiding. Mensen die theologie willen ondersteund om hun studie in binnen- of buitenland te kunnen volgen. Zij zetten zich daarna actief in in de kerken om anderen verder te helpen.

Ontwikkeling van micro-ondernemingen, voedselzekerheid en kerkbouw

De kerken zijn actief in de samenleving. Het programma voor micro-ondernemingen en voedselzekerheid is daar onderdeel van en wordt door India Mission | Verre Naasten ondersteund. Zo worden via de kerken honderden boeren getraind in nieuwe landbouwtechnieken en andere activiteiten waarmee boerenfamilies in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

India Mission | Verre Naasten draagt bij aan ontwikkeling van infrastructuur. De gemeentes kennen een snelle groei, maar hebben vaak geen (goede) plek om samen te komen. Veel van de huidige kerkgebouwen zijn dringend aan renovatie toe. Voor dit project zoekt India Mission | Verre Naasten kerken in Nederland die zo’n bouwproject (ter waarde van gemiddeld zo’n 1.200 euro) willen adopteren.

« Terug naar Projecten en partners