MENU

Indonesië

Indonesië is een groot land met veel verschillende leefomstandigheden en culturen. Al eeuwenlang is de islam in Indonesië de belangrijkste godsdienst. Daarnaast nemen lokale, traditionele religies een belangrijke plek in. In die uitdagende context zijn Nederlandse kerken al een aantal eeuwen actief om het geloof te delen, waarbij de vroegere koloniale band tussen Nederland en Nederlands-Indië een rol speelt.

De GKv (nu NGK) startte in de jaren ’50 al met missionwerk in Indonesië. Vele tientallen zendelingen, onderwijzers, verpleegkundigen en ontwikkelingswerkers legden samen met de lokale inwoners van de eilanden een stevige basis waarop de huidige projecten nog altijd voortbouwen. Uit dat werk ontstond uiteindelijk het kerkgenootschap de Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia (GGRI) met zelfstandige kerken op Soemba, Papoea en Kalimantan Barat. Deze kerken en daaraan verwante organisaties proberen, elk op hun eigen plek en eigen wijze, het geloof te delen.

De focus in het missionwerk van Indonesië Mission | Verre Naasten is verschoven: van het uitsturen van zendelingen naar het ondersteunen van lokale Indonesische kerken. Behalve contacten met de oude zendingskerken zijn er ook nieuwe relaties gegroeid, waarin samenwerking in het verspreiden van het evangelie een plek kreeg.

Hieronder lees je meer over de verschillende kerken en projecten die Indonesië Mission | Verre Naasten ondersteunt.

« Terug naar Projecten en partners

SETIA theologisch onderwijs

De theologische hogeschool SETIA staat in de Indonesische hoofdstad Jakarta. De missie van SETIA is het evangelie verspreiden in heel Indonesië!

Lees verder

CeriA Bijbelvertaalwerk

Onvergetelijk vertellen over Gods grootheid: dat is de kern van het CeriA-vertelproject in Indonesië. CeriA staat voor: ‘Ceritalah Isi Alkitab’. Dat betekent: vertel de inhoud van de Bijbel. Indonesië kent een eeuwenlange cultuur van verhalen vertellen. De Indonesische kijk- en vertelbijbel sluit daarop aan en biedt prachtige mogelijkheden om Gods verhaal te vertellen.

Lees verder

GKT Java

De meeste gemeenten van de Gereja Kristus Tuhan (GKT, vertaald: ‘Kerk van Christus de Heer’) bevinden zich op Java. De kerk heeft een eigen onderwijsafdeling, Aletheia, voor de eigen theologische universiteit (in Malang) en scholen op drie niveaus: kleuteronderwijs, basisonderwijs en voortgezet onderwijs (onderbouw). De scholen worden samen met kleine klinieken bij de kerk ingezet als mission-strategie.

Lees verder

Gereformeerde kerken Kalimantan Barat

De GGRI (gereformeerde kerk) op Kalimantan Barat telt zo’n veertig gemeenten en evangelisatieposten. Er zijn bijna 6.000 mensen lid van de kerk. Daarnaast heeft de kerk ongeveer 30 tot 35 voorgangers (dominees en evangelisten).

Lees verder

Gereformeerde kerken Soemba

De GGRI (gereformeerde kerken van Indonesië) heeft gemeenten in de provincie NTT, in het oostelijke deel van Soemba, op het eilandje Savoe en in Kupang. De GGRI-NTT is jaren gesteund bij het versterken van de zelfstandigheid van het kerkverband. Nu zijn er nog twee projecten waaraan een bijdrage wordt gegeven.

Lees meer

Gereformeerde kerken Papoea

In de stad Merauke, in het zuiden van Papoea, staat de middelbare theologische school (SMTK) van de gereformeerde kerken op Papoea (GGRI-P). De studenten krijgen niet alleen ‘gewone’ vakken, maar ook bijbelse vorming. Een mooie combinatie: de kerk investeert in jongeren die later theoretisch en praktisch iets kunnen betekenen in maatschappij én kerk.

Lees meer
Steun de kerken in Indonesë