MENU

CeriA Bijbelvertaalwerk

Onvergetelijk vertellen over Gods grootheid: dat is de kern van het CeriA-vertelproject in Indonesië. CeriA staat voor: ‘Ceritalah Isi Alkitab’ wat betekent: vertel de inhoud van de Bijbel. Indonesië kent een eeuwenlange cultuur van verhalen vertellen. De Indonesische kijk- en vertelbijbel sluit daarop aan en biedt prachtige mogelijkheden om Gods verhaal te vertellen.

Visueel materiaal

In 2000 is daarom – met medewerking van Verre Naasten – de Nederlandse ‘kijkbijbel’ (van illustrator Kees de Kort) in het Indonesisch uitgegeven. Het boek wordt nu onder de naam Kabar Baik CeriA (KBC) veel gebruikt op (zondags)scholen. Er was een grote behoefte aan meer visueel materiaal en een aanvulling in de Bijbelverhalen. Vanaf 2006 is gewerkt aan de voorbereidingen voor een tweede kijk- en vertelbijbel, die in 2019 is verschenen. Daarin staan 30 nieuwe Bijbelverhalen met illustraties van Indonesische kunstenaars. De illustraties passen bij de leefwereld van de Indonesische kinderen.

Goed middel

Een vertelbijbel hebben is één. Zo’n geïllustreerde vertelbijbel gebruiken is twee. Er wordt ook hard gewerkt aan een Indonesisch CeriA-team om het gebruik te stimuleren en om de trainings- en vertelmaterialen in te zetten in heel Indonesië. CeriA organiseert regelmatig seminars en trainingen in Indonesië om ‘vertellers’ te trainen in de CeriA-vertelmethode. Denk aan evangelisten en (zondagsschool)onderwijzers, die zo leren te vertellen dat de luisteraars het verhaal als het ware voor zich zien gebeuren, als de beelden van een film. Dit blijkt de kwaliteit van Bijbels onderwijs enorm te stimuleren. En: voor de kinderen en volwassenen wordt het bijwonen van de ‘zondagsschool’ een plezier. Op Soemba bijvoorbeeld blijkt dit een goed middel om de bevolking op het platteland met het Evangelie in aanraking te brengen. Zo komen er steeds meer mensen los van hun oude geloof, waarin voorouderverering en allerlei machten en krachten een rol spelen.

« Terug naar Projecten en partners