MENU

Gereformeerde kerken Kalimantan Barat

De GGRI (gereformeerde kerk) op Kalimantan Barat telt zo’n veertig gemeenten en evangelisatieposten. Er zijn bijna 6.000 mensen lid van de kerk. Daarnaast heeft de kerk ongeveer 30 tot 35 voorgangers (dominees en evangelisten).

Belangrijke rol

Indonesië Mission | Verre Naasten steunt de GGRI op Kalimantan Barat met een bijdrage voor een overkoepelend deputaatschap. Dat klinkt niet heel spannend, maar speelt juist een belangrijke rol, door goede coördinatie van activiteiten en in het onderhouden van de externe relaties met bijvoorbeeld de overheid en andere kerken in binnen- en buitenland. Een groot deel van de steun gaat naar de theologische school in Bengkayang. Ook krijgt het jeugdwerk van de kerk een financiële bijdrage.

Jongeren pakken in verschillende gemeenten taken op, zoals het bijbelonderwijs aan kinderen, het organiseren van de kerstviering of het bezoeken van gemeenteleden die het moeilijk hebben. Er is een enthousiast jongerencomité dat regionale jeugdbijeenkomsten organiseert om elkaar te ontmoeten, bij te praten, samen het geloof te vieren en elkaar te inspireren. Daarnaast biedt Indonesië Mission | Verre Naasten financiële steun aan de actieve evangelisten, voor reiskosten en begeleiding/uitwisseling.

« Terug naar Projecten en partners