MENU

Gereformeerde kerken Papoea

In de stad Merauke, in het zuiden van Papoea, staat de middelbare theologische school (SMTK) van de gereformeerde kerken op Papoea (GGRI-P). De studenten krijgen niet alleen ‘gewone’ vakken, maar ook bijbelse vorming. Een mooie combinatie: de kerk investeert in jongeren die later theoretisch en praktisch iets kunnen betekenen in maatschappij én kerk.

Kleur geven

De SMTK in Merauke is een brede middelbare school voor de bovenbouw, met bijzondere aandacht voor christelijke en theologische vorming. Omdat het een school van de kerk is, mag de school zelf docenten aanstellen en ‘kleur geven’ aan de vormende vakken. De leerlingen wonen bij de school in een internaat en zijn voor het merendeel afkomstig uit kleine dorpen uit het binnenland van Papoea. Naast het reguliere onderwijs, is de vorming van jongeren in het internaat een belangrijk doel. Zaken zoals het leren samenleven met mensen van een andere stam, discipline (leren en voor je eten zorgen), samenwerken en dienen, komen allemaal aan bod. Een investering waard, want ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!’.

Predikantenopleiding

Er is ook steun voor het zogeheten STT-programma. Dertig jongeren worden gedurende het lopende programma (2015-2023) gesponsord, zodat ze theologie kunnen studeren. Op deze manier werkt de kerk aan een nieuwe generatie opgeleide predikanten. Dat is hard nodig omdat de huidige generatie predikanten voor een groot deel 50 jaar of ouder is. Inmiddels is er al een nieuwe lichting voorgangers beschikbaar. In het lopende programma worden reeds ingestroomde studenten financieel in staat gesteld om hun opleiding aan een hogere theologische school (STT) af te maken en op Papoea in de GGRI-P aan de slag te gaan.

« Terug naar Projecten en partners