MENU

GKT Java

De meeste gemeenten van de Gereja Kristus Tuhan (GKT, vertaald: ‘Kerk van Christus de Heer’) bevinden zich op Java. De kerk heeft een eigen onderwijsafdeling, Aletheia, voor de eigen theologische universiteit (in Malang) en scholen op drie niveaus: kleuteronderwijs, basisonderwijs en voortgezet onderwijs (onderbouw). De scholen worden samen met kleine klinieken bij de kerk ingezet als mission-strategie.

Zelfbewust

De GKT is een zelfbewuste missionaire kerk, die eigen middelen volop voor verspreiding van het evangelie inzet. De laatste jaren is de samenwerking met Indonesië Mission | Verre Naasten geïntensiveerd. Het begon met het versterken van de gereformeerde identiteit in hun onderwijs, via uitwisseling en trainingen. Daarop volgde de bouw van een school, waar ook speciaal onderwijs wordt gegeven, het samen financieren van een kerkplanter in Centraal-Kalimantan en het ondersteunen van de inzet van een gastdocent voor de theologische opleiding.

Terug naar de pagina over projecten in Indonesië

« Terug naar Projecten en partners