MENU

Mali

Geweld tegen vrouwen komt veel voor in Mali. Slachtoffers willen hun stem verheffen tegen dit onrecht en komen in actie.

Met financiële hulp van West-Afrika Mission | Verre Naasten zijn ze een actie gestart die ‘Kerken Tegen Misbruik’ heet. Ze geven voorlichting over huiselijk geweld, seksuele intimidatie en gezondheid van vrouwen.

In Mali is in 2023 een  cursus gegeven door 48 mensen. Onder hen waren 29 dominees uit 27 verschillende kerken en 17 domineesvrouwen. Verre Naasten is bij de financiering van deze trainingen betrokken. Tijdens de trainingsdagen werden diverse thema’s behandeld zoals christelijk rentmeesterschap. Het doel van dit onderwijs was om de voorgangers en hun vrouwen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid  in de zorg voor de schapen die God hen heeft toevertrouwd.

In het land zijn afgelopen jaren ook zijn 50 kwetsbare vrouwen geholpen met het opzetten van een bedrijfje.

« Terug naar Projecten en partners